do 3 september 2020

Selectieresultaten van KA3 Centres of Vocational Excellence: Vlaanderen valt in de prijzen

Op 25 augustus werden de selectieresultaten bekend gemaakt voor de Centres of Vocational Excellence. 7 projecten werden dit jaar geselecteerd. Vlaanderen is goed vertegenwoordigd in het project ‘Alliance of Centres of Vocational Excellence in the Furniture and Wood Sector’: VTI Waregem, VDAB en Woodwize zijn opgenomen in het consortium. Proficiat en veel succes!

De algemene doelstelling van deze KA3-actie is het ondersteunen van transnationale samenwerkingsplatforms van Centers of Vocational Excellence (CoVE's) om centra te verbinden die in een bepaalde lokale context op Europees niveau werken.

Centers of Vocational Excellence (CoVE's) brengen een breed scala van lokale partners samen, zoals aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding, werkgevers, onderzoekscentra, ontwikkelingsagentschappen en diensten voor arbeidsvoorziening (onder andere), om 'vaardigheidsecosystemen' te ontwikkelen die bijdragen aan regionaal, economisch en sociale strategieën voor ontwikkeling, innovatie en slimme specialisatie....