ma 19 april 2021

Seminarie micro-credentials in het Hoger Onderwijs

Small Learning Units – Big Opportunities?

Vanwege de steeds snellere technologische vooruitgang, vereisen de samenleving en de arbeidsmarkt steeds complexere vaardigheden. Sommige veranderingen zijn zo ingrijpend dat eenmaal verworven kennis snel achterhaald kan zijn.

Daarom dringt zich bij velen de noodzaak op om zich bij te scholen. In deze context is onderwijs niet langer gebonden aan een specifieke leeftijdsgroep of doelgroep, maar moeten instellingen voor Hoger Onderwijs vertrouwd raken met en zich aanpassen aan de behoeften van de levenslange lerende.

Het Nationaal Agentschap voor Hoger Onderwijs in Duitsland organiseert daarom op 1 juli 2021 een virtueel seminarie over “micro-credentials”.

De inschrijvingen voor dit seminarie zijn nog niet open, maar je kan alvast op de website meer informatie vinden, waaronder het programma.