ma 22 maart 2021

Slotconferentie EPFIME-project

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en de EPFIME-projectpartners organiseren de slotconferentie van het Erasmus+ project 'Making mobility programmes more inclusive for students with disabilities'. De conferentie vindt plaats online op 22 april 2021, van 09u30 tot 13u00. Tijdens deze conferentie zullen het inclusivemobility.eu-platform en specifieke tools ter ondersteuning van ministeries van onderwijs, nationale agentschappen en instellingen voor hoger onderwijs worden gelanceerd om een duurzame inclusieve mobiliteitsstrategie op nationaal en institutioneel niveau te installeren.

De conferentie maakt deel uit van het tweejarige EPFIME-project, gefinancierd door het Erasmus + -programma onder de oproep "KA3: Ondersteuning voor de implementatie van EHEA-hervormingen". Velen van jullie hebben vorig jaar bijgedragen aan het project via de 'Inclusive Mobility Survey'. Deze survey deed onder meer navraag over de mobiliteit van studenten met een handicap. De online enquêtes leverden 1.134 reacties op van studenten met een handicap, 114 instellingen voor hoger onderwijs en 23 ministeries van Onderwijs in de hele EHOR.

Op 9 november 2020 werden het EPFIME-onderzoeksrapport en de brochure met goede praktijken en aanbevelingen gelanceerd. Dat gebeurde tijdens het webinar 'Making mobility programmes more inclusive for students with disabilities', georganiseerd door het Support Center Inclusive Higher Education (SIHO) en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Meer 690 geïnteresseerden namen eraan deel.

Tijdens de slotconferentie krijg je de kans om kennis te maken met het inclusivemobility.eu-platform en specifieke tools om ministeries van onderwijs, nationale agentschappen en instellingen voor hoger onderwijs te ondersteunen bij het opzetten van een duurzame inclusieve mobiliteitsstrategie op nationaal en institutioneel niveau. Een panel van gastsprekers zal de projectresultaten bespreken en een breder perspectief geven op het onderwerp Inclusieve Mobiliteit.

Voor meer gedetailleerde informatie over het evenement verwijzen we graag naar de informatie op de website van SIHO.

Meld je aan via deze link voor de conferentie.

Stuur deze uitnodiging gerust ook naar uw collega's, instellingen voor hoger onderwijs en belanghebbende organisaties! Er wordt gezorgd voor internationale gebarentaal en live ondertiteling.