di 23 februari 2021

Studie buitenlandse stages in VET: het verslag is er!

Transnationale leermobiliteit stimuleert de theoretische kennis en praktische vaardigheden van de leerlingen. Deze leermobiliteiten zijn belangrijk voor jongeren in de beroepsopleiding die op het punt staan de arbeidsmarkt te betreden. Door deel te nemen aan een buitenlandse stage, doen de leerlingen meer praktische werkervaring op en verbeteren ze hun taalvaardigheid meer dan tijdens een soortgelijke opleiding op hun school.

Dit verslag bevat de resultaten van een transnationaal onderzoek in 10 Europese landen naar de onderwijs- en loopbaantrajecten van afgestudeerden in het beroepsonderwijs, die aan een buitenlandse mobiliteit deelnamen. Sinds 2014 ondersteunde de Europese Commissie de buitenlandse mobiliteitstraining van meer dan 650 000 leerlingen in het beroepsonderwijs. Dit onderzoeksproject startte in 2017.

Gezien de goede resultaten van de voorgaande programma's, kan je gerust stellen dat hun totale bereik groot genoeg was om betrouwbare conclusies te trekken uit de cijfers met betrekking tot de impact van de mobiliteit van leerlingen uit de beroepsonderwijs en -opleiding (VET).

De onderzoekers contacteerden ook stagiairs en trainees om hun feedback te krijgen over hoe (en in welke mate) hun opleiding in het buitenland niet alleen relevant was voor henzelf, maar ook voor de eisen van de huidige arbeidsmarkt in Europa.

Hier vind je het volledige verslag. Veel leesplezier!