ma 23 september 2019

Studiebeurzen hoger onderwijs in Zwitserland

Zoals elk jaar geeft Zwitserland studiebeurzen aan Belgen voor het akademiejaar 2020-2021.

Onderzoeksbeurzen in hoge scholen worden aangeboden voor kandidaten aan een doctoraat in het buitenland die een onderzoekstage in Zwitserland volgen (Research Fellowships), voor kandidaten aan een doctoraat in Zwitserland (PhD Scholarships), of voor postdoctoraal onderzoek in Zwitserland (Postdoctoral Scholarships). Er zijn geen studiebeurzen op masterniveau, behalve voor de artistieke beurzen (Fine Arts Scholarship).

Alle inlichtingen vind je bij het contactpunt van de Zwitserse Ambassade: * e-mailadres: armelle.casier@eda.admin.ch * telefoonnummer 02 285 43 54.

Zoals de voorbije jaren zal de ambassade alle nodige documenten en documentatie zelf per e-mail aan kandidaten opsturen.

De sollicitatiedossiers (op papier) moeten ten laatste op 15 november 2019 in twee exemplaren bij deze Ambassade aankomen.