di 8 januari 2019

Studiebeurzen Zwitserland

Het MEIG programma (Genève)

Het MEIG-programma (The Master of Advanced Studies in European and International Governance) organiseert opleidingen in Europees en internationaal bestuur. Het is bestemd voor studenten en professionals met ten minste een bachelor-diploma en je kan er een beurs voor aanvragen. Je vindt alle informatie op de website van het MEIG-programma.

Zomercursussen studenten biologie en geneeskunde (Lausanne)

Het SUR Programma geeft aan bachelors biologie en geneeskunde de kans om tijdens de zomer een labo-onderzoek te verrichten aan de universiteit van Lausanne. In bijlage vind je een korte presentatie met ook de contactgegevens.

Studiebeurzen voor doctoraats- en post-doctoraatsstudenten (Freiburg)

De universiteit van Freiburg biedt beurzen aan doctoraatsstudenten voor een verblijf van vier maand. Post-doctoraatsstudenten kunnen een beurs aanvragen van een maand tot drie maand, telkens om onderzoekswerk te verrichten in hun studiedomein. De beurzen gaan van 1900 CHF voor doctoraatsstudenten tot 2700 CHF voor post-doctoraatsstudenten.

Je vindt alle informatie (toelatingsvoorwaarden, deadlines...) in bijlage, maar ook online.