di 25 februari 2020

Corona-updates

Update 30 september 2020

Algemeen

Zoals beloofd volgen we de updates van de Commissie op de voet en hebben we onze richtlijnen daar aan aangepast. Je vindt een uitgebreid document met de huidige richtlijnen op onze website onder downloads. KA1 / KA2 -> Contracten en bijlagen -> COVID-19 bijlagen: Force majeure n.a.v. Covid-19: KA1 Epos richtlijnen (versie 3 )

Force majeure n.a.v. COVI19: KA2 Epos richtlijnen (versie 3)

Reisadvies: de verschillende kleurcodes en internationale mobiliteit

Binnen heel deze Coronapandemie en de force majeure-maatregelen waarop beroep gedaan kan worden is het belangrijk om voor ogen te houden wat een force majeure-situatie is. Namelijk een situatie die niet voorzien kon worden en het onmogelijk maakt om de geplande activiteiten uit te voeren.

De basisregel is: force majeure in het kader van de Coronacrisis kan enkel ingeroepen worden wanneer de situatie verslechterd is ten opzichte van het moment dat er kosten werden gemaakt.

Enkele voorbeelden:

 • Als je boekt (kosten maakt) op een moment dat een locatie reeds een rood of oranje reisadvies had, en je annuleert omdat de situatie niet beter wordt: dat is géén force majeure. Je wist op het moment van boeken al dat dit kon. Je nam m.a.w. een berekend risico.

 • Als je boekt (kosten maakt) op een moment dat er reeds een verplichte quarantaine geldt bij aankomst in het gastland, en je annuleert omdat quarantaine een te groot obstakel is: dat is géén force majeure. Je wist dit al op het moment van boeken.

 • Als je boekt (kosten maakt) op het moment dat er nog géén verplichte quarantaine geldt en/of code groen geldt, en je annuleert omdat de quarantainemaatregelen ineens wél gelden en/of de kleurcode naar oranje of rood gaat: dat is wel force majeure.

Variaties op bovenstaande voorbeelden volgen dezelfde basisregel.

Een andere kleurcode om rekening mee te houden is deze waarbinnen scholen functioneren. Echter heeft deze kleurcode een andere impact, zie hieronder.

Kleurcodes in het onderwijs: ‘code geel’ en internationalisering

Het nieuwe schooljaar is gestart in “code geel”. De draaiboeken over dit en de andere mogelijke scenario’s, staan op de website van het Departement Onderwijs. De regels die ze voorschrijven gelden uiteraard ook voor buitenlandse leerlingen, studenten, personeel,… in jouw school/instelling.

Wat betekent “code geel” verder nog voor internationale mobiliteit? We vatten het even samen:

Basisonderwijs Secundair onderwijs & volwassenenonderwijs Hoger onderwijs
Leerlingen, stagiairs,… UITgaand Extra-murosactiviteiten zijn toegelaten Geen Extra-murosactiviteiten. Uitzondering: “observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in functie van de opleiding”. Bv. buitenlandse stages die deel zijn van de opleiding, kunnen dus. Verplaatsingen voor studieredenen zijn toegelaten (“essentiële verplaatsing”)
Personeel UITgaand ENKEL toegelaten indien als essentieel beschouwd o.b.v. risico-analyse ENKEL toegelaten indien als essentieel beschouwd o.b.v. risico-analyse Geen specifieke regels
Inkomende mobiliteit
 • Derden zijn toegelaten op school.
 • Veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • Beperk de aanwezigheid van niet-essentiële derden en indien toch nodig voor een activiteit, neem hierbij dan de nodige veiligheidsmaatrelgelen in acht.
 • Scholen kunnen de buitenlandse bezoekers opnemen in de lijst van “essentiële derden” mits risico-analyse
 • Studenten: verplaatsingen voor studieredenen zijn toegelaten (“essentiële verplaatsing”)
 • Personeel: geen specifieke regels

Maar OPGELET:

 • Veiligheidsmaatregelen (vanwege federale & lokale overheden) die in de samenleving gelden, gelden hier uiteraard ook (mondmaskers op openbaar vervoer bv.)! Zie https://www.info-coronavirus.be/
 • Iedereen moet rekening houden met de regels voor wie naar “oranje/rode zones” reist of er vandaan komt (reisbeperkingen, quarantaine, testen,…)! Reisadvies: https://diplomatie.belgium.be/nl
 • Iedereen die België binnenkomt (of er terugkeert) en er min. 48u verblijft, moet het “Passenger Locator Form” invullen!
 • Een goede startpagina die je iedereen kan aanraden die uit het buitenland naar jouw school/instelling komt: www.visitflanders.com

Verdere verwachtingen

Wij blijven de updates van de Europese Commissie volgen. Indien de maatregelen nog wijzigen, zullen wij onze richtlijnen daaraan aanpassen en de wijzigingen signaleren. Bij specifieke vragen over je project kan je uiteraard terecht bij de dossierbeheerder van je project, die je naar best vermogen zal proberen te helpen.

Wie wat doet bij Epos kan je hier zien.

Overige informatie over het coronavirus vind je op de website van FOD Volksgezondheid en op deze pagina van het European Centre for Disease Prevention and Control. .

Veel succes en hou moed!