di 25 februari 2020

Corona-updates

Update 14 september 2020

Algemeen

Zoals beloofd volgen we de updates van de Commissie op de voet en hebben we onze richtlijnen daar aan aangepast. Je vindt een uitgebreid document met de huidige richtlijnen op onze website onder downloads. KA1 / KA2 -> Contracten en bijlagen -> COVID-19 bijlagen - https://www.epos-vlaanderen.be/nl/downloads

Wat betekent “Code geel” voor internationale mobiliteit?

Het nieuwe schooljaar is gestart in “code geel”. De draaiboeken over dit en de andere mogelijke scenario’s, staan op de website van het Departement Onderwijs. De regels die ze voorschrijven gelden uiteraard ook voor buitenlandse leerlingen, studenten, personeel,… in jouw school/instelling.

Wat betekent “code geel” verder nog voor internationale mobiliteit? We vatten het even samen:

Basisonderwijs Secundair onderwijs & volwassenenonderwijs Hoger onderwijs
Leerlingen, stagiairs,… UITgaand Extra-murosactiviteiten zijn toegelaten Geen Extra-murosactiviteiten. Uitzondering: “observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in functie van de opleiding”. Bv. buitenlandse stages die deel zijn van de opleiding, kunnen dus. Verplaatsingen voor studieredenen zijn toegelaten (“essentiële verplaatsing”)
Personeel UITgaand ENKEL toegelaten indien als essentieel beschouwd o.b.v. risico-analyse ENKEL toegelaten indien als essentieel beschouwd o.b.v. risico-analyse Geen specifieke regels
Inkomende mobiliteit
  • Derden zijn toegelaten op school.
  • Veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  • Beperk de aanwezigheid van niet-essentiële derden en indien toch nodig voor een activiteit, neem hierbij dan de nodige veiligheidsmaatrelgelen in acht.
  • Scholen kunnen de buitenlandse bezoekers opnemen in de lijst van “essentiële derden” mits risico-analyse
  • Studenten: verplaatsingen voor studieredenen zijn toegelaten (“essentiële verplaatsing”)
  • Personeel: geen specifieke regels

Maar OPGELET:

  • Veiligheidsmaatregelen (vanwege federale & lokale overheden) die in de samenleving gelden, gelden hier uiteraard ook (mondmaskers op openbaar vervoer bv.)! Zie https://www.info-coronavirus.be/
  • Iedereen moet rekening houden met de regels voor wie naar “oranje/rode zones” reist of er vandaan komt (reisbeperkingen, quarantaine, testen,…)! Reisadvies: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
  • Iedereen die België binnenkomt (of er terugkeert) en er min. 48u verblijft, moet het “Passenger Locator Form” invullen!
  • Een goede startpagina die je iedereen kan aanraden die uit het buitenland naar jouw school/instelling komt: www.visitflanders.com

Verdere verwachtingen

Wij blijven de updates van de Europese Commissie volgen. Indien de maatregelen nog wijzigen, zullen wij onze richtlijnen daaraan aanpassen en de wijzigingen signaleren. Bij specifieke vragen over je project kan je uiteraard terecht bij de dossierbeheerder van je project, die je naar best vermogen zal proberen te helpen.

Wie wat doet bij Epos kan je hier zien.

Overige informatie over het coronavirus vind je op de website van FOD Volksgezondheid en op deze pagina van het European Centre for Disease Prevention and Control. .

Veel succes en hou moed!