wo 30 januari 2019

[Update 6/02] Uitstel deadline - Erasmus+ online aanvraagformulieren

Workaround bij "non-applicable warnings"

Update 6/02: Het kan zijn dat je onterecht een foutmelding krijgt dat bepaalde velden niet ingevuld zijn. Probeer dan deze work-around of contacteer ons zo snel mogelijk.

for Activity 1:

 • the applicant should reenter slowly each budget travel row and budget individual support row.
 • when that' s done the applicant should check if the entered data and retrieved values look ok.
 • when that's done the applicant should go back to the list of activities and all activities should become green
 • the activity section should become also green
 • the applicant can submit again.

Update 5/02/2019 Volgens de Europese Commissie zou de situatie verbeterd zijn en de problemen grotendeels opgelost. Breng Epos zo snel mogelijk op de hoogte indien je nog problemen ervaart.

Update 31/01/2019 Vanwege de aanhoudende technische problemen is de deadline met één week uitgesteld tot 12 februari. De Europese Commissie blijft werken om de prestaties van de webforms te verbeteren en de bugs te verhelpen.

Het uitstel geldt voor volgende acties:

 • Individuele leermobiliteit in het schoolonderwijs (KA101)
 • Individuele leermobiliteit in het beroepsonderwijs en -opleiding (voor niet-charterhouders) (KA102)
 • Individuele leermobiliteit in het beroepsonderwijs- en opleiding (voor charterhouders) (KA116)
 • Individuele leermobiliteit in het hoger onderwijs naar programmalanden (KA103)
 • Individuele leermobiliteit in de volwasseneneducatie (KA104)
 • Individuele leermobiliteit in het hoger onderwijs tussen programmalanden en partnerlanden (KA107)
 • Accreditatie Consortia individuele leermobiliteit in het hoger onderwijs (KA108)

Update 30/01/2019 De online aanvraagformulieren voor KA1 en KA2 werken momenteel niet. Bij het invullen en (zeker) bij het indienen ervan, verschijnen foutmeldingen en het systeem werkt bovendien erg traag. De helpdesk van de Europese Commissie is op de hoogte en werkt aan een oplossing. Epos volgt de situatie op de voet op.

Ons advies: wacht met verder invullen als je foutmeldingen krijgt en hou onze website in het oog. We melden het hier zodra het probleem opgelost is.