ma 18 maart 2019

Vacature Communicatiemedewerker (gedetacheerde leerkracht)

Deadline 7 april

De volledige vacature, het sollicitatieformulier, salarissimulator kan je vinden op de website van de Vlaamse Overheid.

Takenpakket

1.1 Doel van de functie

Als communicatiemedewerker van Epos maak je deel uit van het communicatieteam. Je neemt het voortouw bij enkele kerntaken en draagt bij tot andere taken. Je werkt in overleg met de teamverantwoordelijke en de andere collega’s.

Je stelt voor jezelf een mooi evenwicht tussen autonomie, teamgeest, initiatief en constructief uitvoeren voorop.

1.2 Resultaatsgebieden

Kerntaken

Samenstellen, bedenken, schrijven, redigeren van verschillende soorten teksten en media (voor de website, nieuwsbrief, pers, standaardmails, magazines, brochures…).

 • Je ondersteunt de realisatie van het jaarverslag , compendia en handleidingen (ontwerp en lay-out).
 • Je maakt creatieve content geschikt voor verschillende kanalen (social media in het bijzonder) en doelgroepen.µ
 • Ondersteunen en adviseren van de verschillende teams van Epos hierin, onder meer in het maken van how-to video’s.
 • Je draagt bij tot de lay-out van drukwerk, gadgets, website en video- en fotobewerking (bv. InDesign, Photoshop, Premiere Pro, …).
 • Voorbereiden van persberichten, nota’s, e.d.

Uittekenen van het belanghebbendenmanagement

 • Uitvoeren van actorenanalyses
 • Opzetten van samenwerkingsverbanden
 • Opzetten van verschillende tools en technieken voor overleg en interactie met de verschillende doelgroepen van Epos.
 • Ondersteunen en adviseren van begunstigden van Epos inzake communicatie.

Het mee-opstellen, uitvoeren en opvolgen van een extern communicatieplan

 • Opvolgen van externe opdrachten: communicatie-opdrachten uitzetten bij externe bureaus (drukwerk, events, strategische opdrachten, webontwerp,…).
  • Overleggen over het doel en de stijl van de communicatie.
  • Aanbrengen en/of invoeren van nodige informatie in online tools/website/platformen.
  • Voorstellen voorleggen en bespreken.
  • Uitvoering en verspreiding van nabij opvolgen.
 • Epos-brede initiatieven (evenementen, campagnes, huisstijl, website, nieuwsbrief,…) coördineren, (laten) uitwerken en opvolgen.
 • Met het team zorgen voor een onderlinge afstemming tussen de teams van Epos en de interne communicatie bevorderen.
  • Kan als trekker fungeren voor bepaalde initiatieven (bv. event)
  • Evaluatie van de evenementen en de opvolging ervan
 • Toezien op het correcte toepassen en gebruik van de huisstijl.

Bijdragen aan

De uitbouw en invulling van de Epos website als informatiebron voor verschillende soorten gebruikers.

 • Mappen van doelgroepen
 • Gebruik sociale media

Het bevorderen van interne en externe communicatie

 • Ondersteuning bieden aan collega’s voor bijvoorbeeld inzet en gebruik van sociale media, redactie, communicatieplanning in projecten e.d.
 • Workshops en trainingen voorstellen en verzorgen, aangepast aan de noden van de teams.
 • Delen van communicatietechnieken/ trends.

Thematische werkgroepen, denktanks, … ter voorbereiding van events, communicatiecampagnes,…

Je precieze takenpakket wordt opgesteld in functie van je sterktes.

Profiel

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

 • Je bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma of gelijkgesteld.
 • Je werkt voltijds als gedetacheerde leraar. Dit betekent dat alleen personeelsleden in aanmerking komen die in het schooljaar 2018-2019 voltijds aan de slag zijn.
  Je blijft personeelslid van je school maar je krijgt tijdelijk een andere opdracht. Anciënniteit en loon lopen verder door. De overeenkomst geldt tot het einde van het schooljaar 2018-2019 en kan daarna verlengd worden. Je hoeft niet vastbenoemd te zijn. Personeelsleden uit het basisonderwijs, het secundair onderwijs, de centra voor leren en werken, het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs en de CLB's komen in aanmerking. De datum van indiensttreding kan in onderling overleg bepaald worden.

Technische competenties:

 • Je bent taalvaardig: je voelt je thuis in taal en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en het Engels.
 • Je schrijft vlot leesbare en aantrekkelijke teksten, aangepast aan de doelgroep.
 • Je hebt kennis en inzicht in kanalen en middelen om verschillende doelgroepen te bereiken en te betrekken bij de werking van Epos.
 • Je hebt kennis van en ervaring met sociale media.
 • Je hebt een basiskennis van en kan werken met programma’s voor lay-out, video- en fotobewerking (inclusief Photoshop, InDesign en Premiere Pro) of bent bereid de nodige kennis op korte termijn te verwerven.
 • Je hebt inzicht in belanghebbendenmanagement of bent bereid dit op korte termijn te verwerven.
 • Je hebt een basiskennis CSS en HTML of bent bereid dit op korte termijn te verwerven.
 • Ervaring met de Drupal (7) omgeving is een pluspunt.
 • Ervaring met kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoekstechnieken is een pluspunt.
Bijkomende voorwaarden en verwachtingen:
 • Je bent ‘hands-on’: je overziet het geheel maar bent ook praktisch aangelegd en steekt ook graag zelf de handen uit de mouwen.
 • Algemene kennis van het Erasmus+ programma of bereid deze op korte termijn te verwerven.
 • Kennis en inzicht in de Vlaamse en Europese instellingen en programma’s (m.b.t. vorming en opleiding) of bereid deze op korte termijn te verwerven.
 • Brede kennis van het onderwijs- en vormingsveld of bereid deze op korte termijn te verwerven.
 • Je bent een teamspeler: je kan goed samenwerken met andere medewerkers, teams en externen.
 • Je bent proactief en creatief: je ziet nieuwe mogelijkheden en neemt initiatief
 • Je hebt analytisch inzicht: je kunt vragen analyseren en vertalen naar concrete oplossingen.
 • Je bent klantgericht en optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen de afgesproken kaders
 • Je neemt verantwoordelijkheid en handelt in het belang van de organisatie.
 • Je kan goed plannen en organiseren.
 • Je bent diplomatisch en kan goed overleggen/onderhandelen

Diploma's

 • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
 • Academisch (gerichte) bachelor (ABA)
 • Master (MA)

Aanbod

Wij bieden je een boeiende baan aan met ruime opleiding- en ontplooiingskansen. Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Je krijgt kansen voor eigen inbreng, initiatief, verantwoordelijkheid en breed engagement. Er is ook tijd voor in-service training, begeleiding en vorming.

Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming is gehuisvest op wandelafstand van het Noordstation te Brussel, is uitgerust met moderne kantoorapparatuur en beschikt over een eigen personeelsrestaurant. Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er is ook een parkeergarage onder het gebouw.

Als gedetacheerde leerkrachtᶥ behoud je je betrekking in je eigen school (vervanging voor de duur van de detachering), wat anciënniteit betreft gelijkgesteld met ‘dienstactiviteit’.

Je onderwijsloon wordt gewoon doorbetaald. Gedetacheerde leerkrachtenᶥ hebben bovenop hun gewoon loon recht op een extra detacheringsvergoeding (afhankelijk van je diploma).

Elke medewerker presteert volgens de 38-uren week, soepel op te nemen volgens een evenwichtig en persoonlijk flexibel werkplan. Avond- en weekendwerk maken soms deel uit van het takenpakket. Die uren kunnen gecompenseerd worden maar er is geen extra financiële vergoeding voor. Er zijn glijdende werktijden (met een verplichte middagpauze van 30 minuten).

Je schoolvakantie wordt vervangen door de vakantieregeling volgens het ambtenarenstelsel d.w.z. 35 dagen verlof per jaar, vrij op te nemen. Aanvullend op dit verlof krijg je de week tussen kerstdag en Nieuwjaar en de vaste feest- en decretale dagen nl. paasmaandag, O.H.Hemelvaart, 1 mei, pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 en 2 november, 11 november en 15 november.

Tijdens de schoolvakanties is er professionele opvang voor kinderen van 3 tot 13 jaar.

Indien je gebruik maakt van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, heb je recht op een gratis abonnement, eventueel aangevuld met een fietsvergoeding. Voor extra opdrachten krijg je een vergoeding voor je treinticket of het aantal kilometers met de wagen (vertrek van thuis uit of vanuit Brussel).

Bovendien wordt er je een gratis hospitalisatieverzekering aangeboden.

Solliciteren?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 7 april 2019 ‘s avonds (23u59’)

Hoe?

Meer info en het sollicitatieformulier kan je vinden op de website van de Vlaamse Overheid.