vr 8 november 2019

[VACATURE] Stafmedewerker Vlaamse en Europese Fondsen

Solliciteer nu!

Stel je kandidaat voor de functie van stafmedewerker Vlaamse en Europese Fondsen bij Epos vzw en versterk met deze voltijdse functie ons topteam!

Klik hier voor de volledige vacature.

De functie in het kort

Wanneer organisaties een Erasmus+ projectaanvraag doen, moet de volledige cyclus van dat project nauwgezet opgevolgd worden. Binnen Epos (het Vlaams Nationaal Agentschap voor Erasmus+) beheert het Vlaamse en Europese fondsen (VEF) het management van de projectlevens-cyclus van deze projecten: een groep dossierbeheerders staat in voor de nauwgezette administratieve en financiële uitvoering en opvolging van de verschillende stappen.

De teamleider coördineert de processen, bewaakt de timing en draagt de verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van de projectcycli van de Europese en Vlaamse fondsen van Epos vzw. Samen met het team Vlaamse en Europese fondsen en de andere teams binnen Epos vzw ondersteunt de stafmedewerker Vlaamse en Europese fondsen de correcte uitvoering van de project-levenscyclus over de teams heen, de inhoudelijke werking van het team Vlaamse en Europese fondsen en de andere relevante inhoudelijke activiteiten van Epos vzw. De stafmedewerker Vlaamse en Europese fondsen is een sleutelfiguur voor het team en de volledige organisatie in het kader van dataverzameling en -analyse . Hij/zij werkt ook nauw samen met de stafmedewerker van Epos die de algemene processen (werkplannen, audits, rapportering, parlementaire vragen …) van de organisatie coördineert.

Vanuit je specifieke rol geef je professioneel advies en/of ondersteuning aan klanten met als doel deze klanten (proactief) oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een gepast antwoord op hun nood of vraag. De klanten van de stafmedewerker Vlaamse en Europese fondsen zijn voornamelijk intern (eigen organisatie), maar het kunnen ook externe klanten betreffen (Erasmus+ projecthouders, experten die aanvragen beoordelen …) Dit met als doel bij te dragen tot de algemene missie van Epos vzw : Epos vzw zet maximaal in op samenwerking, internationalisering en mobiliteit in onderwijs en vorming met als doel het ontwikkelen van (sleutel)competenties en bij te dragen tot vernieuwing en kwaliteitsverhoging. Hiertoe informeert, inspireert, verbindt, ondersteunt en faciliteert Epos vzw organisaties, netwerken en partnerschappen, met bijzondere aandacht voor sector- en niveauoverstijgende initiatieven. Epos doet dit in wisselwerking met het Europese en Vlaamse beleid.

Het takenpakket

Jouw verantwoordelijkheden en activiteiten:

  • RAPPORTERING EN ANALYSE registreren en analyseren van gegevens met als doel kwaliteitsvol verslag uit te brengen, optimale dienstverlening te garanderen en/of input te geven aan het beleid.
  • KENNIS M.B.T. HET VAKGEBIED: Netwerken en actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied met als doel de kwaliteit van de dienstverlening op individueel en afdelingsniveau te optimaliseren.
  • PROBLEEMANALYSE: Vervolledigen, verhelderen en analyseren van de vraag/problematiek met als doel over de nodige gegevens en inzichten te beschikken om een gepaste dienstverlening of doorverwijzing te kunnen uitwerken.
  • INFORMATIEADVIES EN OPVOLGING: Verstrekken van informatie, formuleren van een advies met als doel de klant een passend antwoord of voorstel te bieden op zijn / haar situatie. Samen met de betrokkenen het advies opvolgen met als doel de vooropgezette doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren.
  • BEKENDMAKING VAN DE DIENSTVERLEING EN PROSPECTIE: Bekendheid creëren rond de dienstver-lening met als doel mogelijke klanten en/of partners te informeren en/of aan te trekken.

Meer gedetailleerde omschrijving van de taken vind je in de vacature.

Herken je jezelf in de jobomschrijving? Solliciteer hier!

Klik hier