wo 8 augustus 2018

Voorbereidende bezoeken: het aanvraagformulier is er!

Vraag je voorbereidend bezoek aan voor KA2 of Buurklassen

Je hebt er een tijdje moeten op wachten, maar we hebben weer financiële ruimte om in 2018 voorbereidende bezoeken te financieren. Met het oog op een nieuwe projectaanvraag in 2019 laten deze voorbereidende bezoeken je toe om ter plaatse met één of meer potentiële partners te overleggen, ideeën te ontwikkelen, locaties te bekijken, persoonlijke contacten te leggen, …

Je kan een voorbereidend bezoek aanvragen voor de ontwikkeling van een Erasmus+-projectaanvraag in 2019 voor individuele leermobiliteit (KA1) in de domeinen schoolonderwijs, beroepsonderwijs en –opleiding, volwasseneneducatie en hoger onderwijs (internationale dimensie) en voor strategische partnerschappen (KA2) in de vier onderwijs- en opleidingsdomeinen. Ook kan het gaan over de ontwikkeling van een project binnen Buurklassen. Per aanvraag kan je 2 deelnemers vermelden. Omdat wij zoveel mogelijk organisaties de kans willen bieden om een voorbereidend bezoek te doen, bestaat de kans dat wij slechts 1 deelnemer financieren.

Je mag verschillende aanvragen doen, maar wij betoelagen per deadline maximaal 2 dossiers per aanvragende organisatie.

DEADLINES

DEADLINE 31 OKTOBER 2018

  • Voorstellen voor strategische partnerschappen voor schoolonderwijs (KA201 / KA229), beroepsonderwijs en -opleiding (KA202), hoger onderwijs (KA203) en volwasseneneducatie (KA204).
  • Voorstellen voor Buurklassen.
  • Ten laatste op 14 november word je geïnformeerd over de selectieresultaten.
  • De voorbereidende bezoeken moeten plaatsvinden in december 2018.

DEADLINE 28 SEPTEMBER 2018

  • Voorstellen voor individuele leermobiliteit in schoolonderwijs (KA101), beroepsonderwijs en -opleiding (KA102 / KA116), volwasseneneducatie (KA104)
  • Voorstellen voor individuele leermobiliteit hoger onderwijs / internationale dimensie (KA107): Western Balkans, Eastern Partnership Countries, South-Mediterranean Countries, Central Asia.
  • Ten laatste op 12 oktober word je geïnformeerd over de selectieresultaten.
  • De voorbereidende bezoeken moeten plaatsvinden in november of december 2018.

BUDGET

Het bezoek duurt minimaal 2 dagen (inclusief reisdagen) en maximaal 5 dagen (inclusief reisdagen). Het reisbudget wordt toegekend op basis van de afstand naar de plaats van bestemming. Om de afstand te berekenen gebruik je de Europese Distance Calculator.

Reisafstand Forfaitair bedrag
10 tot en met 99 km € 20
100 tot en met 499 km € 180
500 tot en met 1999 km € 275
2000 tot en met 2999 km € 360
3000 tot en met 3999 km € 530
4000 tot en met 7999 km € 820
8000 km en meer € 1300


Het verblijfsbudget wordt toegekend op basis van het land van bestemming:

Bestemming Forfaitair bedrag / dag
Estland, Kroatië, Litouwen, Servië, Slovenië en landen uit Western Balkans, Eastern Partnership Countries, South-Mediterranean Countries, Central Asia € 75
Duitsland, Letland, Malta, Portugal, Slovakije, Spanje, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië € 90
Bulgarije, Cyprus, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Tsjechië, Turkije € 105
Denemarken, Ierland, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zweden € 120

Rapportering

Na het voorbereidend bezoek zal je een kort verslag moeten insturen samen met de bewijsstukken van het traject heen en het traject terug.

Aanvraag formulieren

Het aanvraagformulier staat nu op onze website.

naar het aanvraagformulier

Klik