wo 30 januari 2019

Voorbereidende bezoeken voor studenten en leerlingen met een functiebeperking

Jaar na jaar neemt het aantal leerlingen en studenten die via Erasmus+ naar het buitenland gaan toe. Toch blijven er specifieke uitdagingen voor studenten en leerlingen met een functiebeperking. Vanaf 2019 kunnen niet enkel studenten, maar ook leerlingen uit het beroepsonderwijs en -opleiding met speciale noden daarom een voorbereidend bezoek doen met een vertrouwenspersoon om zo na te gaan of de studie of stage haalbaar is. Epos, het nationaal agentschap voor Erasmus+, voorziet hiervoor in 10.000 euro volgend jaar (Zie ook ons nieuwsbericht van 13 december 2018).

Je vindt het aanvraagformulier en de algemene informatie op de documenten in bijlage.