vr 1 september 2017

Voorbereidende bezoeken weer mogelijk!

Je hebt er een tijdje moeten op wachten, maar we hebben weer financiële ruimte om voorbereidende bezoeken te financieren.

Met het oog op een nieuwe projectaanvraag in 2018 laten deze voorbereidende projecten je toe om ter plaatse met één of meer potentiële partners te overleggen, ideeën te ontwikkelen, locaties te bekijken, persoonlijke contacten te leggen, …

Je kan een voorbereidend bezoek aanvragen voor de ontwikkeling van een Erasmus+-projectaanvraag in 2018 voor individuele leermobiliteit (KA1) in de domeinen schoolonderwijs, beroepsonderwijs en –opleiding, volwasseneneducatie en voor strategische partnerschappen (KA2) in de vier onderwijs- en opleidingsdomeinen.

Wij wensen zoveel mogelijk organisaties de kans te bieden om een voorbereidend bezoek te doen. Daarom kan je per aanvraag slechts 1 deelnemer vermelden. Je mag verschillende aanvragen doen, maar wij betoelagen maximaal 2 dossiers per aanvragende organisatie.

Enkele regels op een rijtje

  • Je vraagt het bezoek aan ten laatste op 29 september 2017. Je wordt geïnformeerd over de selectieresultaten in de laatste week van oktober 2017.
  • Het bezoek duurt minimaal 2 dagen (inclusief reisdagen) en maximaal 5 dagen (inclusief reisdagen).
  • Het bezoek vindt plaats in één van de Erasmus+-programmalanden (behalve België).
  • De eerst mogelijke vertrekdag is 1 november 2017. De laatst mogelijke terugkeerdag is 20 januari 2018 (voor KA1) of 17 maart 2018 (voor KA2).

Budget

Het reisbudget is afhankelijk van de afstand tussen de locatie van de organisatie in Vlaanderen en de locatie van de organisatie waar het voorbereidend bezoek plaats vindt. Je berekent deze afstand via de distance calculator van de Europese Commissie.

Reisafstand Forfaitair bedrag
10 tot en met 99 km € 20
100 tot en met 499 km € 180
500 tot en met 1999 km € 275
2000 tot en met 2999 km € 360
3000 tot en met 3999 km € 530
4000 tot en met 7999 km € 820
8000 km en meer € 1300


Het verblijfsbudget wordt toegekend op basis van het land van bestemming:

Bestemming Forfaitair bedrag / dag
Estland, Kroatië, Litouwen, Slovenië € 75
Duitsland, Letland, Malta, Portugal, Slovakije, Spanje, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië € 90
Bulgarije, Cyprus, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Tsjechië, Turkije € 105
Denemarken, Ierland, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zweden € 120

Rapportering

Na het voorbereidend bezoek zal je een kort verslag moeten insturen samen met de bewijsstukken van het traject heen en het traject terug.

EDT congres

Naar het online aanvraagformulier

Klik hier