vr 16 oktober 2020

Webinars internationalisering dit najaar

De Landcommanderij Alden Biesen organiseert dit najaar nog tal van webinars voor scholen en voor de volwasseneneducatie. In de webinars wordt de toolbox voorgesteld die je extra begeleidt op je weg naar internationalisering.

Er zijn afzonderlijke webinars voor scholen (basis en secundair) en voor de volwasseneneducatie.

In elk van de webinars wordt dieper ingegaan op een ander aspect van een duurzaam internationaliseringsbeleid in je organisatie.

Webinars voor scholen (domein Schoolonderwijs)

Er vinden 2 webinars per dag plaats. Telkens van 13u.-14u. en van 20u.-21u.

Schrijf je in voor de webinars voor scholen via dit inschrijfformulier.

Je kan kiezen uit volgende thema's:

  • Ma 19 oktober– Internationaliseringswerking en -cultuur

Link evaluatieformulier.

  • Di 27 oktober – Kennismanagement en erkenning leerresultaten

Link evaluatieformulier.

  • Do 19 november – Projectmanagement en kwaliteitsontwikkeling

Link evaluatieformulier.

  • Ma 14 december – Communicatie en disseminatie

Link evaluatieformulier.

Webinars voor de volwasseneneducatie

De webinars vinden telkens plaats van 13.30u.-14.30u.

Schrijf je in voor de webinars voor de volwasseneneducatie via dit inschrijfformulier.

Je kan kiezen uit volgende thema's:

  • Vrij 30 oktober - Kennismanagement en erkenning leerresultaten

Link evaluatieformulier.

  • Vrij 20 november – Projectmanagement en kwaliteitsontwikkeling

Let op: deze webinar vindt plaats tussen 11u.-12u.

Link evaluatieformulier.

  • Ma 7 december – Communicatie en disseminatie

Link evaluatieformulier.

En dit nog: internationale cursussen: storytelling in het onderwijs

Landcommanderij Alden Biesen is de motor achter achter een heleboel activiteiten die storytelling in de aandacht zetten: het jaarlijkse meertalige internationale Storytelling Festival, Verhalen in het Park, FEST en als partner van vele Europese projecten doorheen de laatste 20 jaar.

Vanaf dit najaar kan je er ook internationale vertelcursussen voor leerkrachten volgen. Deze cursussen kunnen gefinancierd worden met Erasmus+ KA1-subsidies. Eén detail: een Vlaamse deelnemer kan geen gebruik maken van dergelijk projectgeld voor een cursus in Vlaanderen. Je moet de grens over. Ken jij collega’s en organisaties in het buitenland die de kracht van storytelling willen leren kennen als didactisch middel?

  • 7-12 februari 2021 voor leerkrachten en personeel in het basisonderwijs, geleid door Michael Harvey. Meer informatie vind je hier. Registreren kan tot 15 november hier. Deze cursus is nog niet geannuleerd wegens COVID-19, maar de kans zit erin dat het gebeurt. De cursus wordt sowieso volgend jaar herhaald op 6-11 februari 2022
  • 4-9 juli 2021 voor opleiders en leerkrachten in de formele en non-formele volwasseneneducatie, geleid door Giovanna Conforto. Meer informatie vind je hier. Registeren kan tot 1 juni 2021 hier.