vr 8 mei 2020

Webinars Start to Toolbox

Doet jouw school of organisatie aan internationalisering? Stuur je leerkrachten en vormingsmedewerkers op buitenlandse nascholing? Gaan jouw leerlingen of cursisten op buitenlandse stage? Betrek je je cursisten/doelgroep in een Erasmus+ project? M.a.w. breng je het buitenland binnen in jouw school of organisatie?

Maak dan al deze initiatieven duurzaam en vergroot zo de impact ervan!

Hoe? Veranker ze in een internationaliseringsbeleid dat je koppelt aan het pedagogisch project, de missie en visie van je organisatie.

Om je hierbij te helpen ontwikkelden Alden Biesen en Europahuis Ryckevelde in opdracht van het departement Onderwijs en Vorming een toolbox voor scholen en voor de volwasseneneducatie.

Ontdek deze toolbox in een gratis webinar i.s.m. het agentschap voor Erasmus+ in Vlaanderen en EPALE/eTwinning op 28 mei en 4 juni.

Programma:

  • Alden Biesen: ondersteuningsaanbod - introductie doel en onderdelen toolbox - programma verdiepingsworkshops met monitoringoptie najaar 2020/voorjaar 2021
  • Erasmus+ agentschap: planning en ondersteuningsmogelijkheden najaar 2020
  • EPALE of eTwinning: wat biedt het platform aan organisaties die al aan internationalisering doen?

Klaar om je internationaliseringsbeleid vorm te geven? Schrijf je dan vandaag nog in.

  • donderdag 28 mei 2020 14u.-15u. (voor scholen) - Schrijf je hier in.
  • donderdag 4 juni 2020 14u.-15u. (voor de volwasseneneducatie) - Schrijf je hier in.

Let op: Dit is een introductiewebinar voor mensen die de toolbox nog niet kennen. In het najaar van 2020 en voorjaar van 2021 volgen vijf verdiepingswebinars waarin telkens twee à drie hoofdstukken in detail besproken worden, een organisatie vertelt hoe zij deze aspecten aanpakt, je vragen kan stellen aan ons en aan collega's en... je een kleine opdracht meekrijgt als begeleiding.

Meer uitleg volgt in het webinar van 28 mei en 4 juni.

Neem je niet deel, maar wil je op de hoogte blijven van ons begeleidingsaanbod in 2020-2021? bezorg dan je mailadres aan julie.focquet@vlaanderen.be