11
mei
Contactseminarie

Online conferentie: Pupil mobility in Europe, making inclusion a reality

Oval 1Created with Sketch.online
Rectangle 505Created with Sketch. Dinsdag 11 mei 2021 van 9h00 tot woensdag 12 mei 2021 16h00

Stel je kandidaat uiterlijk op 25 februari 2021.

Het Duitse Nationale Agentschap voor Erasmus+ (Pädagogischen Austauschdienst der Kultusministerkonferenz) organiseert op 11 en 12 mei 2021 een online conferentie over inclusieve leerlingenmobiliteit in het nieuwe Erasmus+ programma (2021-2027).

Thema’s en doelstellingen van het contactseminarie:

De ambitieuze doelstelling van het volgende Erasmus+ programma is om leermobiliteit mogelijk te maken voor alle leerlingen in het schoolonderwijs. In het nieuwe programma zal leerlingenmobiliteit ook onder KA1 (mobiliteitsprojecten) mogelijk worden. Daarbij wordt gestreefd naar het bevorderen van gelijke kansen en toegang. Inclusie en diversiteit zijn sleutelprincipes die de deelname van een breder scala aan scholen met leerlingen met een meer gevarieerde achtergrond mogelijk moet maken.

Vanuit de ervaringen die zijn opgedaan binnen de schooluitwisselingsprojecten onder het vorige Erasmus+ programma (2014-2020), zal de conferentie zich buigen over de kansen en uitdagingen om leerlingenmobiliteit te implementeren vanaf 2021.

De conferentie zal best practices en succesvolle mobiliteitsprogramma's voor inclusieve leerlingenmobiliteit tonen. Er zal ook aandacht worden besteed aan blended mobiliteit waarbij virtuele en echte mobiliteit worden gecombineerd via het eTwinning platform.

Met de steun van deskundigen uit het veld zullen de conferentiedeelnemers nadenken over manieren om meer leerlingen met een meer diverse achtergrond bij mobiliteitsprojecten te betrekken. De conferentiedeelnemers zullen werken aan aanbevelingen voor leerlingenmobiliteit die de beginselen van inclusie en diversiteit respecteren.

De conferentie biedt netwerkmogelijkheden voor vertegenwoordigers van scholen om partners te vinden en projectvoorstellen te bespreken voor mobiliteitsprojecten in het nieuwe programma.

Wie kan deelnemen?

Epos nodigt 5 Vlaamse scholen (basisonderwijs, eerste graad secundair onderwijs of tweede en derde graad ASO of KSO) uit die ervaring hebben met (inclusieve) leerlingenmobiliteit om aan dit seminarie deel te nemen. Per school mag één persoon (leerkracht of andere schoolvertegenwoordiger) deelnemen. Deelnemers moeten in staat zijn te communiceren in het Engels.

Het programma en de werktaal

Een gedetailleerd ontwerpprogramma vind je in bijlage of via deze link.

De werktaal van de conferentie is Engels.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse scholen kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Je dient het formulier uiterlijk op 25 februari 2021 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde de volledige conferentie volgt.

Selectiecriteria

  • je motivatie als school om hieraan te participeren
  • de aansluiting van je school bij de doelgroep en het thema van het seminarie;
  • de keuze van je afgevaardigde

Bijlagen

Naar het online formulier

klik hier