24
feb
Contactseminarie

Online contactseminarie: Boosting Digital Learning and Blended Mobility

Oval 1Created with Sketch.online
Rectangle 505Created with Sketch. Woensdag 24 februari 2021 van 15h30 tot donderdag 25 februari 2021 16h00

Stel je kandidaat tot 14 februari 2021

Het Nationale Agentschap van Duitsland (PAD) organiseert op 24 en 25 februari 2021 een online contactseminarie voor scholen rond het thema ‘Boosting Digital Learning and Blended Mobility’; De organisatoren verwachten deelname van 60 vertegenwoordigers van scholen uit heel Europa.

Thema’s en doelstellingen van het contactseminarie:

 • meer te weten komen over de nieuwe financieringsmogelijkheden in Erasmus+ op het gebied van schoolonderwijs (focus op kernactie 1: mobiliteit van leerlingen en personeel);
 • grensoverschrijdende ervaringen uitwisselen over digitaal leren en onderwijzen in tijden van Corona;
 • laat u inspireren door de beste Erasmus+-schoolprojecten op het gebied van digitaal leren en leer meer over het concept van gemengde mobiliteit in het Erasmus+-programma;
 • verken eTwinning en leer meer over de digitale samenwerkingsmogelijkheden van het platform;
 • maak kennis met potentiële projectpartners uit heel Europa;
 • leer hoe u zich kunt aanmelden voor een project en de eerste stappen kunt zetten naar een Erasmus+-project voor nieuwkomers.

Verwachte resultaten

De deelnemers

 • zullen de knowhow verwerven om een schoolmobiliteitsproject aan te vragen in het kader van kernactie 1 in het nieuwe Erasmus+-programma;
 • zullen de knowhow verwerven om een project te starten op het eTwinning-platform;
 • zullen worden verbonden met leerkrachten in andere programmalanden met vergelijkbare belangen die partners zouden kunnen zijn in toekomstige projecten;
 • zullen leren van best practice projecten en ervaren projectcoördinatoren en begrijpen wat een project van goede kwaliteit maakt (concepten voor leermobiliteit en gemengde mobiliteit, thematische samenwerkingsprojecten).

De concrete resultaten van het online seminarie zullen succesvolle projecten zijn in het kader van Erasmus+ en nieuwe Erasmus+/eTwinning-projecten die op het platform worden gelanceerd.

Wie kan deelnemen?

Vertegenwoordigers van scholen voor Algemeen Vormend Onderwijs: basisonderwijs (leerlingen vanaf 10 jaar) en secundair onderwijs (zowel gewoon als buitengewoon).

Epos heeft 5 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse scholen. Er kan slechts één deelnemer per school geselecteerd worden.

Het programma en de voertaal

Het programma van het contactseminarie vind je in bijlage.

De werktaal van het contactseminarie is het Engels .

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse scholen kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 14 februari 2021 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige contactseminarie volgt.

Selectiecriteria

 • de motivatie van de school om hieraan te participeren;
 • de aansluiting van de school bij de doelgroep en het thema van het seminarie;
 • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van deelnemer en de leeftijdsgroep van de kinderen waarmee de deelnemer werkt; kennis van andere vreemde talen (buiten het Engels);
 • de geselecteerde scholen moeten een actief eTwinning account hebben of bereid zijn die aan te maken.

Contacteer Marc De Vlieger voor meer informatie (marc.devlieger@epos-vlaanderen.be)

Naar het online formulier

klik hier

Bijlagen