27
okt
Contactseminarie

Online contactseminarie over leerlingenmobiliteit in schoolonderwijs onder KA1

Oval 1Created with Sketch.online
Rectangle 505Created with Sketch. Woensdag 27 oktober 2021 van 9h30 tot donderdag 28 oktober 2021 16h30

Stel je kandidaat bij Epos ten laatste op 6 oktober 2021

Online evenement (georganiseerd door het Letse Nationale Agentschap).

Domein: schoolonderwijs.

Werktaal: Engels.

Doel

Het doel van dit evenement is samen de nieuwe weg van Erasmus+ verkennen, door ons te concentreren op de mobiliteit van scholieren zoals die in de programmagids wordt geïntroduceerd. De doelstellingen van het contactseminarie zijn:

 • Het aantal deelnemers vergroten en de mobiliteit van leerlingen bevorderen.
 • De ontwikkeling en implementatie van KA1-leerlingenmobiliteiten in mobiliteitsprojecten vergemakkelijken.
 • Diepgaand inzicht in mobiliteitsprojecten en de kwalitatieve implementatie ervan vergemakkelijken.
 • Potentiële partners uit verschillende landen die in aanmerking komen om deel te nemen als zendende / ontvangende organisatie bij elkaar te brengen.
 • Langdurige leermobiliteit van leerlingen te bevorderen en de specifieke kenmerken ervan te benadrukken.
 • Uitdagingen in verband met het onderwerp bespreken, ook met betrekking tot de pandemie, implementatie van virtuele mobiliteit.

Er zullen 90 deelnemers zijn: 70 buitenlandse en 20 Letse.

Verwachte resultaten

 • De deelnemers begrijpen het kader van KA1 en kennen de vereisten voor Erasmus+-aanvragen (geaccrediteerde, kortlopende projecten).
 • De deelnemers weten hoe ze de doelstellingen van de organisatie kunnen koppelen aan het EU-beleid.
 • De deelnemers begrijpen de vereisten van succesvolle Erasmus+ aanvragen/mobiliteitsprojecten.
 • De deelnemers kennen goede praktijken.
 • De deelnemers zullen op de hoogte zijn van informatie over potentiële partners.
 • De deelnemers krijgen een beter inzicht in de organisatorische aspecten van mobiliteitsprojecten voor leerlingen en kennen ze de volledige levenscyclus van mobiliteitsprojecten.

Profiel van de deelnemers

Dit contactseminarie is bedoeld voor vertegenwoordigers van schoolonderwijsorganisaties (geaccrediteerd en niet-geaccrediteerd), zoals schoolleiders, projectcoördinatoren of leerkrachten die veel belangstelling hebben voor de implementatie van mobiliteit van leerlingen in KA1-projecten in het Erasmus+ programma.

Wij nodigen deelnemers uit met verschillende niveaus van Erasmus+ ervaring, maar met het gemeenschappelijke doel om de mobiliteit van leerlingen te integreren in het ontwikkelingsplan van hun organisatie.

Programma

Het programma gaat in bijlage (zie hieronder).

Kandideren doe je via dit online formulier.

Kostenvergoedingen

Het betreft een online evenement waar geen kosten aan verbonden zijn.

Bijlagen

Naar het online formulier

klik hier