2
nov
Contactseminarie

Online seminarie "Supporting home languages and the languages of schooling with Erasmus+“

Oval 1Created with Sketch.Dublin (IRL)
Rectangle 505Created with Sketch. Dinsdag 2 november 2021 van 8h30 tot donderdag 4 november 2021 16h30

Stel je kandidaat uiterlijk op 22 september 2021

Beschrijving:

Klassen in Europa zijn steeds meer meertalig geworden. Ongeveer 9% van alle leerlingen spreken thuis een andere taal dan op school. Het is voor scholen heel belangrijk om een inclusief en meertalig beleid te voeren en dito praktijk toe te passen die de ontwikkeling van het volledige taalkundige repertoire van de leerlingen waarderen. Hoe kan een dergelijk beleid vertaald worden naar de klaspraktijk? Het seminarie zal bijzondere nadruk leggen op klaspraktijken die tegelijk steun geven aan de thuistaal en de schooltaal. Het seminarie richt zich naar personen die hun leerlingen meer kansen willen geven om hun thuistaal op school te ontwikkelen en te gebruiken en tegelijkertijd hun kennis van de schooltaal te verbeteren. Tiijdens het seminarie komen topics als geletterdheid, welbevinden en leermotivatie aan bod.

Wie kan deelnemen ?

Epos biedt 2 leraren uit het basis- of secundair onderwijs de mogelijkheid om deel te nemen aan dit online seminarie. Per school mag één persoon deelnemen. Deelnemers moeten in staat zijn te communiceren in het Engels.

Het programma en de locatie.

Het gedetailleerde programma is nog niet beschikbaar.

De werktaal van het seminarie is Engels.

Hoe aanvragen ?

Stel je kandidaat via het daartoe bestemde online formulier. Je dient het formulier uiterlijk op 22 september 2021 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige seminarie volgt.

Selectiecriteria:

  • je motivatie als school om hieraan te participeren
  • de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep en het thema van het seminarie;
  • de keuze van je afgevaardigde

Naar het online formulier

Klik hier