23
jan
Contactseminarie

Regionaal contactseminarie voor schoolpartnerschappen ‘École sans frontières! Schule ohne Grenzen!

Oval 1Created with Sketch.Saarbrücken (DE)
Rectangle 505Created with Sketch. Donderdag 23 januari 2020 van 17h00 tot vrijdag 24 januari 2020 17h00

Stel je kandidaat uiterlijk op 20 oktober

De Nationale Agentschappen van Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en België organiseren op 23 en 24 januari 2020 een regionaal contactseminarie voor schoolpartnerschappen in Saarbrücken.

Thema’s en doelstellingen van het contactseminarie:

De doelstelling is om nieuwe schoolpartnerschappen tot stand te brengen. Het seminarie biedt de gelegenheid voor schooldirecties en leerkrachten om partnerscholen te vinden en te werken rond gemeenschappelijke topics. Deelnemers krijgen info over het Erasmus+ programma (kernactie 2 – school exchange partnerships) en de aanvraagprocedure. Tijdens het seminarie krijgen deelnemers de kans om projectideeën voor Erasmus schoolpartnerschappen + te ontwikkelen en hun projectaanvragen voor te bereiden met de hulp van ervaren projectcoördinatoren en Nationale Agentschappen.

Wie kan deelnemen?

Epos nodigt 3 Vlaamse scholen (lager onderwijs en secundair onderwijs) uit om aan dit seminarie deel te nemen. Per school mag één persoon (leerkracht of andere schoolvertegenwoordiger) deelnemen. De andere deelnemers komen uit Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. Het contactseminarie is hoofdzakelijk gericht op nieuwkomers in het Erasmus+ programma. Deelnemers moeten in staat zijn te communiceren in het Frans en het Duits (of minstens een goede passieve kennis hebben van de andere taal)

Het programma en de locatie

Een gedetailleerd ontwerpprogramma vind je in bijlage.

De werktalen van het seminarie zijn Frans en Duits (zonder simultaanvertaling).

Dit contactseminarie vindt plaats in Hotel Mercure in Saarbrücken.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Je verstuurt het ons uiterlijk op 20 oktober 2019.

Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige seminarie volgt.

Selectiecriteria

  • je motivatie als school om hieraan te participeren
  • de aansluiting van je school bij de doelgroep (zie hoger) en het thema van het seminarie;
  • de keuze van je afgevaardigde

Epos geeft prioriteit aan scholen die nog niet deelnemen of hebben deelgenomen aan Erasmus+ schoolpartnerschappen.

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos forfaitair 180 € voor de reiskosten. De kosten voor één overnachting, de maaltijden en de organisatie van de conferentie worden gedragen door het Duitse Nationaal Agentschap (PAD).

Bijlagen

naar het online formulier

klik hier