8
nov
EPOS-evenement

STEM-dag voor het secundair onderwijs

Oval 1Created with Sketch.VAC Leuven
Rectangle 505Created with Sketch. Vrijdag 8 november 2019 van 9h30 tot 16h30

Schrijf je in voor 3 november 2019

Ben je op zoek naar ideeën hoe je in de klas aan de slag gaat met STEM?

Wil je inspiratie op doen voor je wetenschapsvakken?

Of wil je weten waar anderen inspiratie hebben opgedaan elders in Europa?

STEM staat op vele scholen en andere onderwijsorganisaties hoog op de agenda: binnen eTwinning zijn een aantal Vlaamse scholen actief met STEM-projecten, maar ook in Erasmus+-programma werken Vlaamse scholen aan STEM. Er zijn individuele leermobiliteiten, maar ook partnerschappen die zich specifiek op dit onderwerp focussen. Daarnaast werd door een aantal Vlaamse lerarenopleidingen ook lesmateriaal ontwikkeld.

Om al deze ervaringen te delen met een ruimer publiek organiseert Epos op 8 november 2019 in VAC Leuven een studiedag STEM IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Via een aantal presentaties en korte workshops kan je te weten komen wat de betrokken scholen opgestoken hebben van hun Europese werking en ideeën opdoen voor jouw eigen klaspraktijk.

Schrijf je in via het inschrijvingsformulier onderaan deze pagina. Daar kan je ook aangeven welke workshops je wil volgen.

Het programma

09u30 - 10u
onthaal en inschrijving
10u - 10u10
welkomstwoord
10u10 - 11u
Plenaire sessie
11u - 11u20
Koffiepauze
11u20 - 12u20
Workshops ronde 1
  1. eTwinning: een meerwaarde voor je STEM-project
  2. Kiezen voor STEM
  3. SpaceTEAM. eu - Promoting STEM through Arts and Transnational Learning
  4. STEM in het secundair onderwijs - Voorbeeld uit Don Boscocollege, Kortrijk
12u20 - 13u15
Lunch
13u30 - 14u30
Workshops ronde 2
  1. Van STEM tot STEAM, een verhaal van samenwerking
  2. Paper Planes
  3. STEM school label
14u30 - 14u45
koffiepauze
14u45 - 15u45
Workshops ronde 3
  1. Marble transport
  2. de klas in 2030
  3. A STEAM Story
15u45 - 16u30
Receptie

Plenaire projectvoorstellingen (voormiddag)

Tijdens het plenair gedeelte kom je meer te weten over individuele leermobiliteiten en partnerschappen binnen het Erasmus+ programma en wat die voor STEM en STEAM op jouw school kunnen betekenen. Ook verneem je hoe je aan STE(A)M kan werken via eTwinning. Nadien krijg je meer informatie over een aantal initiatieven op Vlaams niveau als STEM@school en iSTEM.

Workshops - ronde 1

1. eTwinning: een meerwaarde voor je STEM-project

Els Merveille werkt voor verschillende STEM-projecten met eTwinning. Ze toont met praktijkvoorbeelden hoe je eTwinning kan gebruiken in combinatie met STEM: zowel eigen voorbeelden als uit het Buurklassenproject en van de wiskunde-collaga's komen in deze workshop aan bod. Ze stelt onder andere het project Mars, here we come/See you in Space voor: een eTwinning project voor de STEM-klas.

2. Kiezen voor STEM

Jamila Hadri presenteert de KlasCement deelsite 'Kiezen voor STEM'.

3. SpaceTeam.eu

Sinds ze in 2014 als pilootschool instapten in het STEM@SCHOOL-project, biedt het Heilig Hartinstituut Heverlee ASO-leerlingen de kans om hun theoretische kennis toe te passen in Stem-projecten zoals de beveiliging van een museum, groene golf, ballenwerper, passief huis, algengroei ... . In het kader van internationale professionalisering en de groei aan internationale initiatieven op de school, wilden ze graag zien hoe andere Europese scholen projectmatig onderwijs uitbouwen en volgden ze een Europass cursus over Project base learning. Dit resulteerde 6 maand later in een KA201-project getiteld 'SpaceTEAM'. Dit Erasmus+ project werd ingebed in hun internationale projectwerking en reguliere werking en gaat zelfs nog een stapje verder. Het verbindt STEM-onderwijs en projectmatig onderwijs, dit zowel binnen de school als internationaal. Zij leggen graag hun SpaceTEAM-project verder uit, en hoe ze dit project kaderen binnen hun werking, zodat iedereen de meerwaarde van dergelijke projecten kan ontdekken.

4. STEM in het secundair onderwijs

Via een KA1-project met jobshadowing, cursussen en conferenties voor leerkrachten en directie wilde de school kennis, vaardigheden en attitudes leren om een specificiteit te vinden voor STEM in een ASO-school. Ze hebben die gevonden in de idee dat STEM een noodzakelijke hedendaagse didactiek is.

Workshops - ronde 2

1. Van STEM tot STEAM, een verhaal van samenwerking

In dit project werden lespakketten samengesteld door een internationaal team van leerkrachten van ASO, KSO en TSO uit 6 verschillende landen. Sommige pakketten zijn bruikbaar voor leerkrachten met een beperkte ervaring in de wereld van STEM en STEAM. Andere pakketten vragen een sterkere technische en wiskundige achtergrond. De pakketten laten heel wat ruimte voor de eigen creativiteit van leerkracht en leerlingen maar willen vooral leerkrachtenteams van verschillende disciplines samen voor de klas brengen. Hier kan je een verslag lezen van het bezoek van Epos aan dit mooie project.

2. Paper planes

Een level 2 workshop – unintentional learning – laag op de taxonomie van Bloom (pasklare oplossing): waarbij we in meerdere teams tegen elkaar gaan strijden en de deelnemers spelenderwijs kennis maken met stappenplannen, projectplanning, scrum, onderzoek en ontwikkeling.

3. STEM school label

In deze workshop wordt kort uitgelegd wat het STEM school label is en hoe men zich kan registreren om een STEM school label te halen.

Workshops - ronde 3

1. Marble transport

Een level 4 workshop – intentional learning – hoog op de taxonomie van Bloom waarbij we in meerdere kleine teams probleemoplossend te werk gaan. Hier is er geen pasklare oplossing, maar zijn meerdere oplossingen mogelijk die we hopen te bereiken via Design thinking.

2. De klas in 2030

Leerkrachten worden dagelijks geconfronteerd met een veelheid aan nieuwe tools, software en hardware om in hun lessen te integreren. Helaas ontbreekt veelal de tijd om alle mogelijkheden kritisch te verkennen. Het Erasmus+ KA2-project 'Crossroads with the Future' (en de opvolger ervan 'IT's the Future') onderzocht in welke richting het onderwijs evolueert tegen 2030. De Sint-Paulusschool campus College van Waregem onderzocht samen met de KULAK, Barco en Televic de mogelijkheden van de collaborative classroom, de impact van gamification voor het onderwijs (en dat samen met ontwikkelaars en developers Nintendo en Ubisoft) en de relevantie van dit alles voor de dagelijkse lespraktijk met het oog op de klas in en van de toekomst. Breng uw laptop, tablet of smartphone mee als u ook zelf eens wil experimenteren.

3. A STEAM story

Voor de directie en coördinatoren van GO! Secundair onderwijs Lennik was het uitermate belangrijk om het vernieuwingsproces in de school goed op te volgen en te onderbouwen en de STEAM-methode af te toetsen en bij te sturen aan de hand van internationale voorbeelden. Daarenboven wilden zij ook samenwerkingsverbanden en netwerken ontwikkelen voor het uitwisselen van content en expertise.

Locatie

Het Dirk Bouts gebouw (VAC Leuven) ligt op wandelafstand van het station van Leuven.

Inschrijven

Schrijf je ten laatste op 3 november 2019 in via onderstaand inschrijvingsformulier. Vergeet niet op 'verzenden' te klikken.

Geef aan welke workshop je in de eerste workshopronde wil volgen.
Geef aan welke workshop je in de tweede workshopronde wil volgen.
Geef aan welke workshop je in de derde workshopronde wil volgen.