16
jan
Contactseminarie - Studiedag

Studiebezoek: ‘The Language Exchange: Building Good Practice in Pupil and Teacher European Language Exchange Projects’

Oval 1Created with Sketch.Dublin (IRL)
Rectangle 505Created with Sketch. Woensdag 16 januari 2019 van 9h00 tot zaterdag 19 januari 2019 13h15

Stel je kandidaat uiterlijk op 12 november 2018!

Het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ (NA) uit Ierland organiseert een studiebezoek rond het aanleren van talen in het secundaire onderwijs (inclusief BuSO). Het vindt plaats in Dublin, Ierland van woensdag 16 januari tot zaterdag 19 januari. De voertaal is Engels.

Epos wil 2 Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit seminarie (max 1 persoon per organisatie) vanuit het ‘domein’ schoolonderwijs. De voorkeur gaat uit naar nieuwkomers (scholen die nog niet eerder aan Erasmus+ deelnamen).

Wie kan deelnemen ?

De deelnemers aan dit seminarie zijn leerkrachten en/of directie medewerkers van middelbare scholen (inclusief buitengewoon onderwijs), die werken met leerlingen tussen 12 en 18 jaar oud en bezig zijn met taalonderricht op school. De deelnemers hebben interesse om bij te leren over hoe Erasmus+ deel kan uitmaken van het talenonderwijs. Dit studiebezoek geeft de kans aan scholen om ervaringen en ideeën uit te wisselen.

Doelstellingen van het studiebezoek

Een studiebezoek is erop gericht om organisaties samen te brengen die geïnteresseerd zijn in het thema en hierover willen bijleren.

Thema’s en activiteiten van het studiebezoek: * Goede praktijken rond taalonderwijs en Erasmus+ tonen * Inspiratie en nieuwe ideeën bieden rond het taalonderwijs in middelbare scholen * Situatie schets van en discussie rond het taalonderwijs in de deelnemende landen * Studiebezoek aan Ierse scholen die actief zijn in het Erasmus+ programma en projecten rond talen uitvoer(d)en

Verwachte resultaten:

  • Discussie rond en focus op het doceren van talen op middelbare scholen
  • Netwerken en het delen van ervaringen
  • Inspiratie krijgen voor Erasmus+ projecten rond taal
  • Het opzetten van mogelijke Europese projecten (Erasmus+) rond het thema

Het programma

Het gedetailleerde programma wordt later gecommuniceerd.

Hoe aanvragen ?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier op onze website. Je verstuurt het ons uiterlijk op 12 november 2018.

Selectiecriteria:

  • Je motivatie als organisatie om hieraan te participeren
  • De aansluiting van je organisatie bij de doelgroep (zie hoger) en het thema van het seminarie; indien je ervaring hebt met Erasmus+ gelieve dit te specifiëren aub.
  • De keuze van je afgevaardigde: hij/zij moet voldoende Engels kennen om interactief te kunnen deelnemen Epos geeft prioriteit aan organisaties die nog niet eerder in een Erasmus+ project participeerden.

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos je reiskosten op basis van een forfaitair bedrag, nl €275. De overige kosten voor verblijf en deelname (dwz: accommodatie voor 3 nachten, alle maaltijden, het sociale programma, materiaal) worden voorzien door het Ierse NA.

Het gaat om een residentieel seminarie: je hoeft dus niet zelf voor een hotel te zorgen.

Mocht je meer info willen: contacteer ons gerust !

Eline Paredis.

eline.paredis@epos-vlaanderen.be

naar het online formulier

klik hier