18
mei
Contactseminarie

Studiebezoek: 'Creating an inclusive classroom'

Oval 1Created with Sketch.Sofia (BG)
Rectangle 505Created with Sketch. Zaterdag 18 mei 2019 van 6h30 tot donderdag 23 mei 2019 12h00

Stel je kandidaat uiterlijk op 4 april 2019

Het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ (NA) uit Bulgarije organiseert het studiebezoek 'Creating an inclusive classroom'.

Het vindt plaats in Sofia (BG) van zaterdagavond 18 mei tot en met donderdagmiddag 23 mei. De voertaal is Engels.

Epos vaardigt 2 Vlaamse organisaties af.

Wie kan deelnemen?

docenten en schoolpersoneel van kleuter-, basis-, voortgezet en buitengewoon onderwijs, personeel van vzw's en al wie geïnteresseerd is in het creëren van een positieve en inclusieve omgeving waarin alle kinderen zich gewaardeerd voelen en alle kinderen kunnen leren.

Doelstellingen van het contactseminarie

Thema's en doelen van het evenement:

Het doel van het studiebezoek is het verbeteren van sleutelcompetenties en vaardigheden, gerelateerd aan het professionele profiel van de deelnemers, met name door:

 • Het stimuleren van een beter begrip van gelijkheid in onderwijsomgevingen en inclusief onderwijs.
 • Onderzoek naar manieren om in de praktijk met kinderen met special needs te werken.
 • Voorbeelden te geven van hoe geschikte middelen te ontwikkelen voor studenten met verschillende vaardigheden.
 • Het delen van ervaringen van inclusief onderwijs van verschillende organisaties.
 • Voorbeelden te geven over strategieën voor klasbeheer en het creëren van een inclusieve omgeving.
 • Deelname aan educatief bezoek aan ‘Inclusive Center’

Doelstellingen:

 • Deelnemers een theoretisch kader geven van inclusief onderwijs in Bulgarije.
 • Het ontwikkelen van vaardigheden van de deelnemers voor het werken met kinderen met speciale behoeften.
 • Deelnemers ruimte geven om ervaringen te delen van inclusief onderwijs van verschillende organisaties.
 • Vaardigheden van de deelnemers ontwikkelen om een inclusieve omgeving te creëren en verschillende strategieën voor klasbeheer te gebruiken.
 • Deelnemers helpen om hun eigen geschikte middelen te creëren voor studenten met differente vaardigheden.
 • Deelname aan educatief bezoek aan Inclusive Center.

Verwachte resultaten:

 • Verhoogd bewustzijn van een complex systeem om kinderen met special needs te ondersteunen.
 • Verbeterde competenties, gekoppeld aan de professionele profielen van de deelnemers.
 • Verhoogde kennis van de verschillende methoden die worden gebruikt in het werken met studenten met special needs en differente vaardigheden.
 • Verhoogde kennis van verschillende manieren om aan de behoeften van kinderen met special needs te voldoen
 • Verhoogde creativiteit en motivatie.
 • Intercultureel bewustzijn

Het programma

Het gedetailleerde programma wordt later gecommuniceerd.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier op onze website. Je verstuurt het ons uiterlijk op 8 april 2019.

Selectiecriteria

 • Je motivatie als organisatie om hieraan te participeren
 • De aansluiting van je organisatie bij de doelgroep (zie hoger) en het thema van het seminarie; indien je ervaring hebt met Erasmus+ gelieve dit te specifiëren aub.
 • De keuze van je afgevaardigde: hij/zij moet voldoende Engels kennen om interactief te kunnen deelnemen

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos je reiskosten op basis van een forfaitair bedrag, nl €275. De overige kosten voor verblijf en deelname betaalt het Bulgaarse NA (d.w.z.: accommodatie voor 4 nachten, alle maaltijden, het sociale programma, materiaal).

Het gaat om een residentieel seminarie: je hoeft dus niet zelf voor een hotel te zorgen.

Reisinformatie: deelnemers moeten hun vluchten naar Sofia zelf boeken om zo mogelijk vóór 18.00 uur aan te komen op 18 mei 2019. De vertrekdag is 23 mei 2019.

Mocht je meer info willen: contacteer ons gerust !

Met vriendelijke groet,

Eline Paredis (eline.paredis@epos-vlaanderen.be)

naar het online formulier

klik hier