13
mei
Contactseminarie

Studiebezoek voor het kleuteronderwijs

Oval 1Created with Sketch.Poitiers (FR)
Rectangle 505Created with Sketch. Maandag 13 mei 2019 van 12h45 tot vrijdag 17 mei 2019 12h00

Stel je kandidaat uiterlijk op 31 maart 2019

Het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ (NA) uit Frankrijk organiseert een studiebezoek rond het aanleren van sleutelcompetenties in het kleuteronderwijs (leerlingen tussen 2 en 6 jaar oud). Dit in samenwerking met het ESENESR/IHEEF Institut des Hautes études de l’éducation et de la formation (National College for Education Management, Higher Education and Research).

Het vindt plaats in Poitiers, Frankrijk van maandagmiddag 13 mei tot en met vrijdagmiddag 17 mei. De voertaal is Engels.

Epos wil 1 Vlaamse organisatie afvaardigen naar dit seminarie vanuit het ‘domein’ schoolonderwijs.

Wie kan deelnemen?

De deelnemers aan dit seminarie zijn directeurs of leidinggevenden van scholen (inclusief buitengewoon onderwijs) die werken met kinderen tussen 2 en 6 jaar oud. De deelnemers hebben interesse om ervaringen te delen, proactief aan de workshops deel te nemen en bij te leren van zowel het Franse onderwijssysteem als Erasmus+ projecten rond het onderwerp.

Doelstellingen van het contactseminarie

Een studiebezoek is erop gericht om organisaties samen te brengen die geïnteresseerd zijn in het thema en hierover willen bijleren.

Thema’s en activiteiten van het studiebezoek:

 • Welke strategie wordt toegepast voor het aanleren van sleutelcompetenties (lezen, schrijven, tellen, en respect voor anderen) in kleuteronderwijs?
 • Hoe wordt leiding gegeven in de organisatie?
 • Welke pedagogische materialen en methodieken worden toegepast?
 • Inspiratie en nieuwe ideeën bieden rond het aanleren van talen en sleutelcompetenties op kleuterscholen.
 • Situatie schets van en discussie rond het onderwijs in de deelnemende landen
 • Studiebezoek aan Franse kleuterscholen in Poitiers die actief zijn in het Erasmus+ programma

Verwachte resultaten:

 • Discussie rond en focus op het aanleren van sleutelcompetenties en talen in kleuter- en lagere scholen
 • Netwerken en het delen van ervaringen
 • Inspiratie krijgen voor de toekomst
 • Informatie over Europese projecten (Erasmus+) rond het thema

Het programma

Het gedetailleerde programma wordt later gecommuniceerd.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier op onze website. Je verstuurt het ons uiterlijk op 31 maart 2019.

Selectiecriteria

 • Je motivatie als organisatie om hieraan te participeren
 • De aansluiting van je organisatie bij de doelgroep (zie hoger) en het thema van het seminarie; indien je ervaring hebt met Erasmus+ gelieve dit te specifiëren aub.
 • De keuze van je afgevaardigde: hij/zij moet voldoende Engels kennen om interactief te kunnen deelnemen

Epos geeft prioriteit aan organisaties die nog niet eerder in een Erasmus+ project participeerden.

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos je reiskosten op basis van een forfaitair bedrag, nl €275. De overige kosten voor verblijf en deelname betaalt het Franse NA (d.w.z.: accommodatie voor 4 nachten, alle maaltijden, het sociale programma, materiaal).

Het gaat om een residentieel seminarie: je hoeft dus niet zelf voor een hotel te zorgen.

Mocht je meer info willen: contacteer ons gerust !

Met vriendelijke groet,

Eline Paredis (eline.paredis@epos-vlaanderen.be)

naar het online formulier

klik hier