15
jun
Contactseminarie

TCA "Towards high quality in KA1 mobility projects for school education staff, local or regional school authorities" (UITGESTELD)

Oval 1Created with Sketch.Keulen (DE)
Rectangle 505Created with Sketch. Maandag 15 juni 2020 van 8h45 tot dinsdag 16 juni 2020 16h00

Stel je kandidaat uiterlijk op 8 maart 2020.

In de toekomst zal kernactiviteit 1 van het Erasmus-programma een groot deel van de gefinancierde acties bestrijken in de sector van het schoolonderwijs. Vooral de invoering van een accreditatie en leerlingenmobiliteit zullen nieuwe mogelijkheden bieden.

Zo zal de accreditatie van regionale schoolautoriteiten de creatie van efficiënte ondersteuningsstructuren voor scholen vergemakkelijken. Met betrekking tot de mobiliteit van het personeel zullen gestructureerde opleidingen een belangrijke rol blijven spelen. Een bindend engagement van cursusaanbieders m.b.t. gezamenlijk kwaliteitsstandaarden zal geïmplementeerd worden.

De conferentie focust op de mobiliteit van het personeel in het nieuwe programma. Belanghebbenden die relevant zijn voor het succes van het programma zullen de gelegenheid hebben om te leren over de huidige status van de implementatie, om te netwerken en te discussiëren met elkaar.

De regionale onderwijsinstanties zullen worden geïnformeerd over de mogelijkheden van accreditatie. Tegelijkertijd kunnen ze met elkaar netwerken en activiteiten plannen zoals job shadowings of in contact komen met cursusaanbieders.

Cursusaanbieders zullen hun discussies over het vaststellen en controleren van de kwaliteitsstandaarden voortzetten en zullen vanuit het perspectief van de aanbieders bijdragen aan de discussie over kwaliteitskwesties. Zij zullen hun fusie tot een vereniging van aanbieders met vastgestelde kwaliteitsdoelstellingen verder consolideren. Tijdens gesprekken met de onderwijsinstanties kunnen zij kennis nemen van de vraag van de klanten zowel wat betreft de onderwerpen als de kwaliteitsaspecten.

De Europese Commissie en de verstrekkers van de School Education Gateway en de eTwinning-portalen (EUN) zullen informeren over de stand van zaken met betrekking tot de planning en uitvoering van het nieuwe programma en open vragen met de betrokken partijen bespreken.

Voor de Nationale Agentschappen biedt de conferentie de mogelijkheid om de uitvoering van het nieuwe programma te bespreken en overleg te plegen met de bovengenoemde deelnemers. De nationale agentschappen zullen ervaringen, uitdagingen en oplossingen uitwisselen.

Wie kan deelnemen?

Epos biedt 2 Vlaamse onderwijsinstanties of instanties voor schoolcoördinatie (bv. een pedagogische begeleidingsdienst, CLB, scholengroep, scholengemeenschap, inrichtende macht, …) de mogelijkheid om deel te nemen aan deze conferentie. Per organisatie mag één persoon deelnemen. Deelnemers moeten in staat zijn te communiceren in het Engels.

Het programma en de locatie.

Het gedetailleerde programma is nog niet beschikbaar.

Locatie: Hotel Eden, Keulen

De werktaal van de conferentie is Engels.

Hoe aanvragen?

Stel je kandidaat via dit online formulier. Je dient het formulier uiterlijk op 8 maart 2020 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde de volledige conferentie volgt.

Selectiecriteria:

  • je motivatie als lokale of regionale onderwijsinstantie of instantie voor schoolcoördinatie l om hieraan te participeren
  • de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep en het thema van het seminarie;
  • de keuze van je afgevaardigde

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos de reiskosten (forfait van €180) en de seminariekosten (€300).

Naar het online formulier

Klik hier!