Ter plaatse potentiële partners bezoeken? Vraag een verkennend bezoek aan.

Wil je in het voorjaar van 2022 een Erasmus+-project aanvragen? Dan heb je natuurlijk buitenlandse partners nodig. Online communiceren is een ding, maar misschien wil je wel ter plaatse met één of meer potentiële partners overleggen, ideeën ontwikkelen, aanvraagdossiers bespreken, locaties bekijken, persoonlijke contacten leggen, ...

Epos maakt dit mogelijk en biedt met Vlaamse middelen financiële ondersteuning voor een dergelijk verkennend bezoek.

Je kan dit budget aanvragen voor de ontwikkeling van volgende Erasmus+-projectaanvragen in 2022:

  • Individuele leermobiliteit in schoolonderwijs, in volwasseneneducatie (enkel programmalanden)
  • Individuele leermobiliteit in beroepsonderwijs en -opleiding, in hoger onderwijs (zowel programmalanden als partnerlanden)
  • Kleinschalige partnerschappen in schoolonderwijs, in beroepsonderwijs en -opleiding, in volwasseneneducatie (enkel programmalanden)
  • Samenwerkingspartnerschappen in schoolonderwijs, in beroepsonderwijs en -opleiding, in volwasseneneducatie, in hoger onderwijs (zowel programmalanden als partnerlanden)

Een verkennend bezoek duurt maximaal 5 dagen (reisdagen inclusief) en omvat maximaal 2 deelnemers.

BUDGET

Het toegekende budget hangt af van je bestemming en de duur van het bezoek. De financiële tegemoetkoming per deelnemer is maximaal €1200.

Voor het verblijf hanteren wij een forfaitaire maximale tegemoetkoming van €126/dag/persoon.

Het maximale forfait voor transport is afhankelijk van de afstand naar de gekozen bestemming (om de zone te bepalen wordt gebruik gemaakt van de distance calculator):

  • 0 – 99 km €23
  • 100 – 499 km €180
  • 500 – 1999 km €275
  • 2000 – 2999 km €360
  • 3000 – 3999 km €530
  • 4000 km of meer €820

Per aanvraag kan je maximaal 2 deelnemers vermelden. Omdat wij zoveel mogelijk organisaties de kans willen bieden om een verkennend bezoek te doen, bestaat de kans dat wij slechts 1 deelnemer financieren.

Je mag verschillende aanvragen doen, maar wij betoelagen maximaal 2 dossiers per aanvragende organisatie voor bezoeken in de periode van 13 november 2021 tot en met 20 maart 2022.

2 AANVRAAGRONDES

De eerste aanvraagronde betreft verkennende bezoeken die plaatsvinden tussen 13 november 2021 (eerst mogelijke vertrekdag) en 31 december 2021 (laatst mogelijke terugkeerdag). De deadline voor indiening is 10 oktober 2021. De beslissing staat gepland op 29 oktober 2021.

De tweede aanvraagronde betreft verkennende bezoeken die plaatsvinden tussen 1 januari 2022 (eerst mogelijke vertrekdag) en 20 februari 2022 (laatst mogelijke terugkeerdag voor verkennende bezoeken voor individuele leermobiliteit) en 20 maart 2022 (laatst mogelijke terugkeerdag voor kleinschalige partnerschappen en samenwerkingspartnerschappen). De deadline voor indiening is 21 november 2021. De beslissing staat gepland op 10 december 2021.

KLIK HIER VOOR AANVRAGEN IN DE EERSTE RONDE

klik hier

KLIK HIER VOOR AANVRAGEN IN DE TWEEDE RONDE

Klik hier