16
nov
Contactseminarie

Thematisch seminarie 'Digital wellbeing for educators'

Oval 1Created with Sketch.Online (vanuit Boedapest - HU)
Rectangle 505Created with Sketch. Dinsdag 16 november 2021 van 8h30 tot donderdag 18 november 2021 16h00

Stel je kandidaat uiterlijk op 1 oktober 2021

Beschrijving:

Projecten die digitalisering in het schoolonderwijs als thema hebben, werden geconfronteerd met vele uitdagingen als gevolg van de plotse omschakeling naar online en afstandsonderwijs veroorzaakt door de COVID-19 pandemie.

Het doel van dit evenement is om de kwaliteit van deze projecten te verbeteren. Het omvat een asynchrone online cursus op Canvas LMS en een synchroon online evenement. Specifieke doelstellingen zijn:

  • Digitaal bewustzijn, vaardigheden en competenties verhogen
  • Ontwikkeling van digitale competenties
  • Bestaande en geteste praktijken aanbieden
  • Deelnemers aanmoedigen om platformen als eTwinning en School Education Gateway te gebruiken of het gebruik ervan te ondersteunen
  • Deelnemers helpen hun noden te identificeren en een ruimte creëren om ze te delen met anderen
  • Deelnemers helpen om kwaliteitsvolle projecten uit te voeren
  • Kwaliteitsvolle digitale content delen zoals innovatieve online hulpmiddelen en tools (Canvas cursus)

Wie kan deelnemen ?

Epos biedt 2 leraren uit het basis- of secundair onderwijs de mogelijkheid om deel te nemen aan dit online evenement. Per school mag één persoon deelnemen. Deelnemers moeten in staat zijn te communiceren in het Engels.

Het programma en de locatie

Het programma gaat als bijlage.

De werktaal van het seminarie is Engels.

Hoe aanvragen?

Stel je kandidaat via het daartoe bestemde online formulier. Je dient het formulier uiterlijk op 1 oktober 2021 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige seminarie volgt.

Selectiecriteria:

  • je motivatie als school om hieraan te participeren
  • de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep en het thema van het seminarie;
  • de keuze van je afgevaardigde

Naar het online formulier

Klik hier

Bijlagen