21
Mar
Training/Workshop

Training seminar on impact and dissemination for strategic partnerships

Oval 1Created with Sketch.Bordeaux (F)
Rectangle 505Created with Sketch. Woensdag 21 maart 2018 van 18h30 tot vrijdag 23 maart 2018 17h00

Stel je kandidaat uiterlijk op 6 februari 2018!

Het Nationaal Agentschap (NA) uit Frankrijk organiseert in samenwerking met 4 andere NA’s uit Finland, Croatië, Luxemburg en Vlaanderen (Epos) een internationaal seminarie rond de thema’s impact en disseminatie. Het vindt plaats in Bordeaux van woensdagavond 21 maart tot vrijdag 23 maart 17u.

Epos wil 4 Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit seminarie (max 1 persoon per organisatie en per domein).

Wie kan deelnemen?

De deelnemers aan dit seminarie zijn vertegenwoordigers van organisaties die als coördinator en/of partner betrokken zijn in momenteel lopende strategische partnerschappen (KA2-projecten) uit de volgende ‘domeinen’: het schoolonderwijs, de beroepsopleiding, de (non) formele volwasseneneducatie en het hoger onderwijs.

Doelstellingen van het contactseminarie

Het doelstellingen van dit seminarie zijn:

  • de kennis en de vaardigheden van de deelnemers op het vlak van impact en disseminatie verhogen;
  • de impact en disseminatie van Erasmus+ projecten verbeteren;
  • het uitwisselen van ervaringen en de netwerking tussen de deelnemers te bevorderen;
  • een toegankelijke on-line tool box samenstellen met het verzamelde materiaal dat zowel voor de deelnemers als een breder doelpubliek nuttig is. De online toolbox over impact en disseminatie wordt tijdens het seminarie opgebouwd samen met de deelnemers

Het prgramma

Het programma bevat presentaties van 2 à 3 verschillende benaderingen van impact en valorisatie. Aansluitend zijn er sessies in kleine groepen (per domein en cross-sectoraal) waarin elke deelnemer de voorgestelde benadering kan bediscussiëren, uitproberen en ervaringen kan uitwisselen. Het is de bedoeling dat deelnemers achteraf kunnen uitmaken welke aanpak voor hun project en context het meest relevant is. Verder zijn er ‘ijsbrekers’ en een sociaal programma waarin de informele contacten aangemoedigd worden. (Het gedetailleerde programma volgt binnenkort.)

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier op onze website: www.epos-vlaanderen.be Je verstuurt het ons uiterlijk op 6 februari 2018.

Selectiecriteria

  • je motivatie als organisatie om hieraan te participeren
  • de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep (zie hoger)
  • de keuze van je afgevaardigde: hij/zij moet voldoende Engels kennen om interactief te kunnen deelnemen en is nauw betrokken bij de impact en disseminatie van jullie KA2-project

Epos geeft prioriteit aan organisaties die op het vlak van impact en disseminatie duidelijk al ervaring hebben.

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos je reiskosten op basis van een forfaitair bedrag, nl €275. De overige kosten voor verblijf en deelname betaalt het Franse Nationale Agentschap voor Erasmus+ (incl. accommodatie voor 2 nachten, alle maaltijden, het sociale programma, materiaal). Het gaat om een residentieel seminarie: je hoeft dus niet zelf voor een hotel te zorgen.

Mocht je meer info willen: contacteer onze consulente, Renilde Reynders, gerust.

  • Renilde.reynders @ epos-vlaanderen.be

Stel je kandidaat

Klik hier