19
apr
Contactseminarie

Webinar: welzijn in het schoolonderwijs

Oval 1Created with Sketch.online
Rectangle 505Created with Sketch. Maandag 19 april 2021 van 9h45 tot dinsdag 20 april 2021 15h00

Stel je kandidaat tot 28 februari 2021

De Nationale Agentschappen van Finland en IJsland organiseren op 19 en 20 april 2021 een webinar in het domein van het schoolonderwijs 'Building up the capacity – family and school together for well-being'. De organisatoren verwachten deelname van 40 vertegenwoordigers van organisaties uit heel Europa en 20 Finse deelnemers.

Thema’s en doelstellingen van het webinar:

 • Scholen en families bouwen samen de capaciteit uit voor het welbevinden van jongeren
 • Betrokkenheid van ouders en verzorgers in het algemeen vormend onderwijs (kleuteronderwijs, lager onderwijs, jongeren tot 16 jaar)

Activiteiten

 • Belichten van succesvolle methodes en modellen
 • Voorstellen van actuele onderzoeksresultaten
 • Key note speeches
 • Delen van ervaringen
 • Virtuele schoolbezoeken
 • Netwerkopportuniteiten

Verwachte resultaten

 • Vinden van nieuwe wegen om vroegtijdige schooluitval te voorkomen
 • Delen van tools en methoden
 • Peer ondersteuning
 • Faciliteren van nieuwe transnationale netwerken en projecten op het vlak van inclusie

Wie kan deelnemen ?

Vertegenwoordigers uit de sector van het schoolonderwijs en onderwijs en zorg voor het jonge kind.

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden. Bij de selectie geven wij de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een voorbereidend bezoek is. Deelname is gratis.

Het programma en de voertaal

Klik hier voor het programma.

De werktaal van het webinar is het Engels.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 28 februari 2021 in.

Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige webinar volgt.

Selectiecriteria

 • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
 • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;
 • wij geven de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een voorbereidend bezoek is.

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij Jan Ceulemans, consulent internationalisering.

Naar het online formulier

Klik hier