Workshopronde 1

  • Workshop 1: 'Over EURES en Europass CV' (EURES, Europass Vlaanderen)

Ervaring opdoen in het buitenland is verrijkend, zowel op professioneel als persoonlijk gebied. Je verwerft er gegarandeerd extra competenties mee die een serieuze meerwaarde betekenen. Maar hoe vind je een job in het buitenland? Waarmee dien je rekening te houden? Hoe solliciteer je voor het buitenland? Wat is de meerwaarde ervan, en hoe kan het Europass CV helpen om dit in de kijker zetten?

Deze workshop geeft een antwoord op je vragen.

EURES, de internationale afdeling van de Vlaamse publieke arbeidsdienst, maakt je wegwijs op de internationale arbeidsmarkt en zet enkele belangrijke tips, weetjes en sites met buitenlandse vacatures op een rijtje. Europass Vlaanderen gaat dieper in op de meerwaarde van een buitenlands project en toont de mogelijkheden van een Europass CV.

  • Workshop 2: 'Lessenpakket leerloopbanen en ontwikkeling tool ‘Start to can’

GTB en een aantal scholen uit buitengewoon en deeltijds onderwijs ontwikkelden een lessenpakket om jongeren aan het einde van schoolloopbaan beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Het lessenpakket is gebaseerd op volgende principes en visie:

1) de jongere zit zoveel mogelijk zelf aan het stuur van zijn (leer)loopbaan 2), de leerkracht maakt ‘verbinding’ met de leerling door ermee in gesprek te gaan, 3) de jongere leert werken met zijn dossier ‘Mijn loopbaan’ bij VDAB en 4) de jongere leert de actoren en begrippen kennen die eigen zijn aan de arbeidsmarkt.

Binnen het onderwijs is het niet altijd vanzelfsprekend om ‘verbinding’ te maken en individueel een gesprek aan te gaan. Dit is nochtans noodzakelijk voor het welbevinden van de jongere. Daarom investeerden we in een tool, die de jongere nog meer aanzet om het stuur van zijn loopbaan in handen te nemen. Maar dit maal niet enkel op het domein van werk maar op alle levensdomeinen. De jongere bepaalt telkens bij elke stap, wie voor hem belangrijk is en wie hij vraagt om hem te ondersteunen bij de volgende oefening. Zo krijgt de jongere meer zicht op zijn netwerk en ervaart hij ook dat zijn netwerk hem wil ondersteunen indien hij dit wenst.

  • Workshop 3: 'Wegwijs in studeren en stages in het buitenland’ door Euroguidance Vlaanderen

Een opleiding volgen of stage lopen in het buitenland? Het is al lang geen uitzondering meer. Wie buitenlandse ervaring opdeed, ontwikkelt sociale, professionele en technische competenties, én heeft vaak een stapje voor bij potentiële werkgevers. Voor de deelnemer gaat het meestal over unieke en onvergetelijke leerervaringen. En ja, als keuzebegeleider kan je dromen helpen waarmaken ! Het is dan ook zinvol om zélf inzicht te hebben in de mogelijkheden (Erasmus+ en andere, …), nuttige websites en veel gestelde vragen over leren in het buitenland.

  • Workshop 4: 'Loopbaancompetenties, -gesprekken en -tools' (CINOP Nederland) VOLZET!

In de workshop zullen de loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers worden besproken. Materialen waarmee loopbaanbegeleiders in de praktijk kunnen werken worden getoond. Eén van die instrumenten is de loopbaanmat en de manier van werken met deze mat zal worden gedemonstreerd. Het voeren van een loopbaangesprek is een leidraad in deze workshop.