Joke Verlinden

Coördinator Euroguidance Vlaanderen

Heb je zelf ooit deelgenomen aan Erasmus+? Zo ja, vertel eens wat meer over je ervaring.

Eind jaren ’90 kreeg ik de kans om ‘op Erasmus’ te gaan. In mijn laatste jaar kon ik nl. stage lopen in Groningen. Ik verbleef er gedurende de eerste helft van het academiejaar ’98-’99 en maakte er een unieke tijd mee. Zo had ik als stagiair niet enkel contact met andere studenten, maar ook met de lokale gemeenschap. Ik verbleef in een studentenflatgebouw waar zowel Nederlandse als buitenlandse studenten woonden. Mijn ene buurman was afkomstig uit Nigeria; de andere was een Nederlander. We deelden de keuken ook met studenten uit Spanje, Portugal, de VS, Rusland, Noord-Ierland en Roemenië. Feestjes en uitstappen waren er natuurlijk, maar er werd ook ijverig gestudeerd. De buitenlandse studenten werkten aan opdrachten en bereidden hun examens voor of volgden Nederlandse les. Tijdens de week liep ikzelf stage en tussendoor werkte ik aan mijn thesis. De openheid en hartelijkheid van mijn collega’s en stagementor, de unieke aanpak op de stageplek, de vriendschappen voor het leven, en ook het 25km fietsen in bar winterweer zullen altijd bijblijven.

Via het Erasmus jeugdprogramma werkte ik ook als Europese vrijwilliger in Noord-Ierland. Later begeleidde ik samen met andere educatieve medewerkers in Ierland en België enkele Europese jeugdprojecten. Ervaringen die telkens onvergetelijk en heel leerrijk waren.

Waarom werk je zo graag bij Epos en Erasmus+? Wat maakt dit een boeiende organisatie en sector om in te werken?

Als kind was ik al gefascineerd door andere landen en culturen. Later evolueerde dit verder naar een grote interesse in uitwisseling en leren van elkaar – ook waar dit moeilijk lijkt te zijn. Zelf heb ik (binnen Europa) kunnen ervaren en bij anderen gezien wat internationale leermobiliteit voor organisaties en individuen kan betekenen. Het Erasmus programma biedt hier absoluut unieke kansen, en ik zet me er dan ook graag voor in.

Epos is een boeiende organisatie die heel wat leren over grenzen heen mogelijk maakt (voor organisaties én individuen). Onze organisatie evolueert steeds, en het is enorm boeiend om hiertoe bij te dragen en deel van uit te maken – zeker in de wereld van vandaag. De prioriteiten binnen Erasmus+ en Epos zorgen voor een nieuwe dynamiek die inspireert en motiveert. Vanuit mijn coördinerende rol voor Euroguidance Vlaanderen tracht ik hier maximaal aan bij te dragen.

Binnen Epos is samenwerking en synergie belangrijk. Het is fijn om samen verder te bouwen op successen en nieuwe initiatieven te kunnen ontwikkelen. Het is boeiend om raakvlakken te zoeken tussen de programma’s en acties binnen Epos, maar ook om hun unieke meerwaarde te erkennen en in te zetten voor de respectievelijke doelgroepen.

Hoe heb je het programma zien evolueren in de tijd dat je hier werkt? Bepaalde evoluties, klemtonen die anders kwamen te liggen?

Het Leven Lang Leren (LLL) programma was het eerste programma waarvoor ik bij Epos aan de slag ging. Als Grundtvig projectondersteuner maakte ik kennis met heel wat organisaties in het volwassenenonderwijs en de volwasseneneducatie die internationalisering absoluut als meerwaarde zagen en fantastische projecten uitbouwden. Later werd binnen Erasmus+ (de opvolger van LLL) werd meer ingezet op organisaties en hun internationaliseringsstrategie. Zo waren individuele aanvragen voor studiebezoeken niet langer mogelijk, wat voor- en nadelen heeft. Voor kleine organisaties kan de administratieve opvolging tijdsintensief zijn, maar op verschillende manieren tracht men wel de administratie te vereenvoudigen.

Het huidige Erasmus+ programma stelt duurzaamheid, inclusie/diversiteit, digitalisering en burgerschap voorop. Tijdens het strategisch veranderingstraject van Epos bekeken we hoe onze organisatie bijdraagt tot deze prioriteiten – ook vanuit Euroguidance. Dit is al een interessant proces gebleken. De Epos doelstellingen zullen in de toekomst gemonitord worden door verschillende indicatoren, wat ongetwijfeld interessante en leerrijke resultaten zal opleveren. Algemeen bekeken brengen we de impact en resultaten van onze werking nu meer onder de aandacht dan tijdens het vorige Erasmus+ programma. Zo maken we nóg duidelijker wat we doen en bereiken.

Welke evoluties verwacht je nog? Welke thema’s en waarden zou je graag nog meer op de voorgrond plaatsen?

Nu Epos kan rekenen op een beleidsmedewerker zullen de prioritaire thema’s nog meer aandacht krijgen. Binnen het Euroguidance netwerk en Euroguidance Vlaanderen plaatsen we naast de Europese prioriteiten ook relevante Europese beleidsthema’s en maatschappelijke evoluties op de voorgrond. Zo verzorgde Euroguidance twee webinars over de studiekeuze- en loopbaanbegeleiding van vluchtelingen, vooral naar aanleiding van de Oekraïnecrisis. Ik verwacht dat we met het Euroguidance netwerk in de toekomst nog gerichter te werk zullen gaan rond prioritaire en relevante thema’s (bijv. zoals online keuzebegeleiding, begeleiding naar levenslang leren). Daarnaast vind ik het belangrijk dat we (Epos blijven inzetten om zoveel mogelijk mensen te bereiken die baat kunnen hebben bij onze dienstverlening – ongeacht de omvang van hun organisatie, achtergrond, financiële mogelijkheden, …

Tot slot: wat is jouw verjaardagwens voor Epos en Erasmus+?

Van harte proficiat en nog vele gezonde, leerrijke jaren !

 

Dank je wel Joke voor je boeiende bijdrage en geniet nog verder van je job bij Epos.