Home Over Epos

Over Epos

Strategische doelstellingen

Lees verder

Kernwaarden

Lees verder

Epos gelooft 100% in de maatschappelijke meerwaarde van internationalisering in onderwijs en vorming. Zo dragen we bij aan kwaliteit in onderwijs, vorming, sport en levenslang leren en aan de Europese prioriteiten sociale inclusie, duurzaamheid, digitalisering en democratische participatie. Verschillende subentiteiten met elk hun eigenheid maken deel uit van de koepel Epos vzw.

Binnen het Erasmus+ programma vervult Epos een aantal rollen:  

 • Als Nationaal Agentschap: het correct beheer van de gedecentraliseerde middelen voor leermobiliteit en partnerschappen voor samenwerking, met bijzondere aandacht voor monitoring, impact, valorisatie en wisselwerking met het Vlaams beleid. 
 • Als ondersteuningsdienst van eTwinning en EPALE in Vlaanderen: de promotie en toeleiding, moderatie, ondersteuning en een helpdesk-functie van de ter beschikking gestelde Europese Tools.  
 • Als coördinatiecentrum voor Euroguidance en Europass: de promotie en ontsluiting van deze Europese instrumenten naar de beoogde eindgebruikers en bijdragen tot de transnationale samenwerking (in relatie tot het Vlaams beleid).  

 

Epos beheert drie Vlaamse mobiliteitsprogramma’s 

 • Buurklassen” maakt bilaterale klasuitwisselingen (in het leerplichtonderwijs) mogelijk met scholen in onze buurlanden. 
 • Erasmus Belgica” bevordert de uitwisseling van studenten hoger onderwijs tussen de Gemeenschappen in België. 
 • Intercommunautaire uitwisseling” bevordert de mobiliteit van toekomstige leerkrachten tussen de Gemeenschappen in België. 

 

Daarnaast coördineert Epos ook enkele andere initiatieven 

 • Europees Talenlabel dat jaarlijks toegekend wordt aan een innovatief project of initiatief rond talen.  
 • Europese dag van de talen wordt jaarlijks gepromoot door Epos, tweejaarlijks organiseert Epos een congres in samenwerking met het platform voor de Europese dag van de talen.  

 

Epos is een samenwerkingsverband tussen het Departement Onderwijs en Vorming, VDAB en het Departement Werk en Sociale Economie. 

 

Het bestuursorgaan  van Epos bestaat uit: 

 • Freddy Evens, voorzitter
 • Jeroen Backs, afdelingshoofd Strategische Beleidsondersteuning, Departement Onderwijs en Vorming 
 • Stefan Baeyens, manager SHOP team, VDAB 
 • Jessie Vandeweyer, strategische adviseur cluster loopbanen en competentiesDepartement Werk en Sociale Economie 
 • Natalie Verstraete, afdelingshoofd Horizontaal Beleid Departement Onderwijs en Vorming (waarnemend) 

 

Leden van de Algemene Vergadering van Epos

Stemgerechtigd: 

 • Freddy Evens, voorzitter 
 • Jeroen Backs, Departement Onderwijs en Vorming 
 • Linda De Kock, Departement Onderwijs en Vorming 
 • Ingrid Vanhoren, Departement Onderwijs en Vorming  
 • Katrien Van Effelterre, VDAB 
 • Erik Arckens, VDAB 
 • Jessie Vandeweyer, Departement Werk en Sociale Economie 
 • Ben Bruyndonckx, Departement Werk en Sociale Economie  

 

Niet-stemgerechtigd: 

 • Fred Dhont, directeur, Socius vzw 
 • Koen Lambert, directeur, JINT 

 

 Waarnemend: 

 • Natalie Verstraete, Departement Onderwijs en Vorming (waarnemend)