Home Projectaanvraag Erasmus+ KA1 Individuele leermobiliteit

Erasmus+ KA1 Individuele leermobiliteit

Wat is een mobiliteitsproject?

Een Erasmus+-mobiliteitsproject biedt organisaties de mogelijkheid om voor lerenden en/of medewerkers een buitenlandse leerervaring op te zetten om op die manier nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Inhoudelijk kan het zowel over formeel, non-formeel als informeel leren gaan.

De leerervaring kan plaatsvinden in één van de andere programmalanden (en voor de domeinen Beroepsonderwijs en -opleiding en Hoger Onderwijs ook in één van de partnerlanden).

Een mobiliteitsproject verloopt in de volgende fasen:

  • planning (met inbegrip van het vastleggen van de leerresultaten en de activiteitstypes, het ontwikkelen van het werkprogramma en het vastleggen van het tijdschema van de activiteiten);
  • voorbereiding (inclusief praktische regelingen, selectie van deelnemers, sluiten van overeenkomsten met partners en deelnemers, taalkundige/interculturele/leer- en taakgerelateerde voorbereiding van deelnemers vóór het vertrek);
  • uitvoering van de mobiliteitsactiviteiten;
  • follow-up (inclusief evaluatie van de activiteiten en, waar nodig, de validering en formele erkenning van de leerresultaten van de deelnemers tijdens de activiteit, alsook de verspreiding en het gebruik van de projectresultaten).

 

Een aanvraag voor Erasmus+-financiering moet steeds door een organisatie gebeuren, een individu kan dit niet doen. Vlaamse organisaties moeten bij Epos budget aanvragen voor het uitsturen van hun lerenden en/of medewerkers.

Schoolonderwijs

 

Meer weten

Beroepsonderwijs en -opleiding

Meer weten

Volwasseneneducatie

Meer weten

Hoger Onderwijs

 

Meer weten

Ik heb een projectidee

Meer weten