Home Thema's

Thema's

Epos gelooft 100% in de maatschappelijke meerwaarde van internationalisering in onderwijs en vorming. Zo dragen we bij aan kwaliteit in onderwijs, vorming en levenslang leren en aan de Europese prioriteiten:

  1. Sociale inclusie
  2. Duurzaamheid
  3. Digitalisering
  4. Democratische participatie

De Europese commissie zet voluit in op deze 4 prioriteiten. Daarom willen we jullie inspireren door good practices, interessante bijdragen, interviews etc. te delen voor elke prioriteit.

Klik op onderstaande visuals voor meer inspiratie rond de Europese prioriteiten.

Digitalisering

De behoefte om het potentieel van digitale technologieën voor onderwijs en leren te benutten en digitale vaardigheden voor iedereen te ontwikkelen is duidelijk toegenomen. Het Erasmus+ programma wil hier in investeren in lijn met de strategische prioriteiten van het  actieplan voor digitaal onderwijs (2021-2027).

Duurzaamheid

Het Erasmus+ programma is een belangrijk instrument om kennis, vaardigheden en attitudes te vergaren over klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. Het programma vergroot de mogelijkheden voor mobiliteit naar groene toekomstgerichte gebieden. Dit bevordert de ontwikkeling van competenties, verbetert loopbaanperspectieven en geeft deelnemers kansen die van strategisch belang zijn voor de duurzame groei van onze planeet.

Democratische participatie

Europese burgers moeten actief betrokken zijn bij het politieke en maatschappelijke leven van de Europese Unie. Het Erasmus+ programma ondersteunt actief burgerschap, bevordert de ontwikkeling van sociale en interculturele competenties, kritisch denken en mediageletterdheid.

Sociale inclusie

Alle acties in het Erasmus+ programma hebben tot doel gelijke kansen en gelijke toegang, inclusie, diversiteit en billijkheid te bevorderen. De organisaties en deelnemers met minder kansen, om welke reden dan ook, staan hier centraal. Daarom ontwikkelde de Europese commissie ook een strategie inzake inclusie en diversiteit.