Home Programma’s en acties Erasmus Belgica

Erasmus Belgica

In Europa heeft het Erasmus-programma een vaste plaats verworven en is het een standaard geworden voor onder andere studentenmobiliteit. Door de vrij unieke situatie van drie taal- en cultuurgemeenschappen in België is het voor studenten uit Belgische hogeronderwijsinstellingen mogelijk om binnen de landsgrenzen een enigszins vergelijkbare ervaring op te doen. De eerste uitwisselingen binnen Erasmus Belgica zijn van start gegaan in het academiejaar 2004/2005.

Er is jaarlijks een gesloten call. Alle instellingen Hoger Onderwijs worden daarover rechtstreeks gecontacteerd. 

Erasmus Belgica doelstellingen

  • Aan studenten van instellingen uit het hoger onderwijs (universitair en niet-universitair) de mogelijkheid bieden om een deel van hun opleiding in een erkende instelling van een andere gemeenschap te volgen of om een stage te doen.
  • Aan deze studenten de gelegenheid bieden om een taal- en cultuurbad te nemen in een andere gemeenschap
  • Aan de studenten de mogelijkheid te bieden om zich aan te passen aan een andere omgeving, een andere levensstijl, een andere mentaliteit