Home Inspiratie en resultaten Volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie

Werkplekleren cursisten CVO Vitant

Tien cursisten van het eenjarig traject Horeca van CVO Vitant campus PIVA lopen een maand stage in een restaurant in Portugal, Tsjechië, Frankrijk of Spanje. Die kans krijgen ze omdat CVO Vitant, het provinciaal volwassenenonderwijs het Erasmus+-accreditatie binnenhaalde.

De jongste cursist is 18 jaar en de oudste is 62 jaar. Allemaal gaan ze voor een carrière in de horeca.

Lees het artikel van het Antwerps Persbureau.

Expeditie Community Librarian

In het Eramus+ project ‘Expeditie Community Librarian‘ zochten de Stuifzandbibliotheken samen met andere maatschappelijke actoren naar een Kempens model van de bib als derde plek. Hiervoor trokken ze naar Scandinavië . Het project richtte zich in eerste instantie tot bibliothecarissen, sociaal werkers en beleidsmakers. Maar de ruime doelgroep zijn de bijna 150.000 inwoners van 7 Kempense gemeenten, met bijzondere aandacht voor de kwetsbare groepen.

Meer weten

Planting languages. Seeds of success

Veel ouders voeden hun kinderen op in een meertalige context, en die wordt vandaag de dag alsmaar complexer – zeker in een multiculturele stad als Brussel. Kansarmoede en soms ook culturele barrières maken. Om ouders te ondersteunen en meer zelfvertrouwen te geven bij de meertalige opvoeding van hun kind, startte de Brusselse vzw Foyer het Erasmus+ project ‘Planting languages. Seeds of success.’ op. Het project was een internationale samenwerking met partnerorganisaties uit Frankrijk, Polen, Cyprus en Nederland.

Meer weten

Education for Sustainable Futures

Sinds 2011 is Act4Change een voortrekker op vlak van duurzaamheidseducatie bij jongeren. De organisatie bereikte met haar trainingen tot voor kort vooral mensen uit eigen land, die de nood voelen om een concrete duurzame impact te creëren. Door de jaren heen groeide de ambitie om een internationaal netwerk uit te bouwen waarbinnen jongeren uit heel Europa hun duurzaamheidscompetenties kunnen ontwikkelen. Dit leidde tot het project ‘Education for Sustainable Futures’, een samenwerking met het internationale opleidingscentrum ULEX.

Meer weten

Four elements – Legends and stories

Het Erasmus+ project ‘Four elements – Legends and stories: improving foreign language learning and intercultural competences of adults by e-learning’ staat volledig in het teken van cultureel erfgoed. Het vertrekpunt: elk land heeft eigen nationale verhalen en legenden over de 4 elementen aarde, water, vuur en lucht. Al deze verhalen bevatten zowel culturele gelijkenissen als verschillen, en zijn daarom als vertrekpunt om taalverwerving, intercultureel leren en sociale interactie te stimuleren bij volwassen studenten.

Lees verder

Het Leerke vzw

Het Leerke is een vzw die mensen en groepen begeleidt om op zoek te gaan naar zingeving aan de hand van bibliodrama. Hierbij zijn levensbeschouwelijke verhalen en thema’s de basis om na te denken over het eigen leven en de maatschappij vandaag.

 

Lees verder

FARO

FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, onderzoekt hoe participatie in erfgoedorganisaties een meer duurzaam karakter kan krijgen.

 

Lees verder

Erasmus+ project van Ligo: Maak je sterker

Ligo Brusselleer gaf het goede voorbeeld. Zij hadden al ervaring met Erasmus-projecten. Ook wij als Ligo, het netwerk van 13 centra voor basiseducatie wilden ervaringen, kennis en expertise ontdekken buiten de landsgrenzen.  Een contactseminarie in Alden Biesen was een eerste stap in de goede richting. Daar leerden we partners kennen en maakten we plannen. 

 

Lees verder

Op Erasmus in de volwasseneneducatie

Met het eerste Erasmus+ KA1-project van CBE Brusselleer, ‘Geletterdheid verhogen = kansen verhogen’ kregen enkele medewerkers de kans om internationaal bij te leren, via een conferentie of een jobshadowing. Adelgonde trok naar Glasgow, Veronique naar Granada, Lore naar Dublin, Pieter naar Arendal en Baerum in Noorwegen, Ludwig naar Londen, Katrien naar Montalbán in Spanje, Ine naar Göteborg en Emma naar Noorwegen. Onze collega’s van EPALE, vertellen je er alles over in dit EPALE-zine.

 

Lees verder

Drie tips voor wie partner wil worden in een Erasmus+ project

Jeannette Zuidema van Europe Direct Antwerpen was een van de sprekers op het contactseminarie over actief burgerschap in november in België / Vlaanderen. In deze video deelt ze 3 tips voor mensen die overwegen een Erasmus + -project te starten of partner te worden.

 

Bekijk de video

All Digital

ALL DIGITAL, een pan-Europese associatie
die zo’n 25.000 digitale competentiecentra
vertegenwoordigt, ontwikkelde een open-source
leerplatform voor trainers in het niet-reguliere
volwassenenonderwijs. Dankzij het Open-AE
project kunnen ze hun digitale skills uitbreiden en
verdiepen, en deze op hun beurt doorgeven aan
hun studenten. Dit helpt hen dan weer om beter
te functioneren in de steeds digitaler wordende
samenleving.

Meer weten

CVO Antwerpen

CVO Antwerpen, een centrum voor
volwassenenonderwijs met verschillende
campussen in en rond Antwerpen, heeft
als voornaamste doelstellingen om het
tweedekansonderwijs verder uit te bouwen en de
cursisten bij te staan om geletterd te worden. Om
dit te bereiken zet het centrum al enkele jaren
volop in op digitaal ondersteund leren.

Meer weten