Home Projectaanvraag Erasmus+ KA3 Beleid

Erasmus+ KA3 Beleid

Ondersteuning van beleidsontwikkeling en -samenwerking

Op het gebied van onderwijs en opleiding ondersteunt het programma de volgende acties in het kader van kernactie 3:

  • opstellen en uitvoeren van de algemene en sectorale beleidsagenda’s van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, mede met de steun van het Eurydice-netwerk of activiteiten van andere relevante organisaties, en de ondersteuning aan het Bolognaproces;
  • instrumenten en maatregelen van de Unie ter bevordering van de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties;
  • beleidsdialoog en samenwerking met relevante belanghebbenden, inclusief Uniewijde netwerken, Europese organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding;
  • maatregelen die bijdragen tot de hoogwaardige en inclusieve uitvoering van het programma;
  • samenwerking met andere instrumenten van de Unie en ondersteuning van EU-beleid op andere gebieden;
  • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over Europese beleidsresultaten en -prioriteiten en over het programma.

 

Momenteel zijn er geen mogelijkheden tot projectaanvraag.