Home Programma’s en acties Europees Talenlabel

Europees Talenlabel

Het Europees Talenlabel is een initiatief van de Europese Commissie ter bevordering van het vreemdetalenonderwijs in de lidstaten van de Europese Unie. Het werd voor het eerst uitgereikt in 1998.

In Vlaanderen wordt het Europees Talenlabel jaarlijks uitgereikt door Epos vzw. Dankzij deze prijzen kan Epos innovatieve initiatieven uit Vlaanderen op het vlak van talen identificeren en extra onder de aandacht brengen. Deze prijzen geven niet alleen erkenning aan hetgeen mensen en organisaties ondernemen rond talen, het is ook de bedoeling dat de genomineerden en de prijswinnaars inspiratie bieden aan iedereen die bezig is met het leren van talen en taaldiversiteit. Onze promotie richt zich dan ook tot beleidsmakers, onderzoekers en mensen uit de praktijk – niet alleen in Vlaanderen maar door het Europese karakter van deze wedstrijd in heel Europa. De criteria om de winnaars te bepalen, werden vastgelegd door de Europese Commissie; Vlaanderen voegde er 3 Vlaamse prioriteiten aan toe.

Win het Europees Talenlabel 2022

De deadline is helaas verstreken.

In 2022 reikt Epos opnieuw het Europees Talenlabel uit. Het thema van deze editie is: DigiTAAL TAALleren (het leren van talen verbeteren via ICT en digitale media).

Digitalisering is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Het belang hiervan werd benadrukt door de COVID-19-crisis, die het voor scholen over de hele wereld noodzakelijk maakte om in veel grotere mate dan voorheen op digitale onderwijsmethoden te vertrouwen. In de nasleep van de pandemie zal blended learning waarschijnlijk veel meer in de onderwijspraktijk worden geïntegreerd.
Digitalisering brengt uitdagingen met zich mee maar biedt ook heel veel mogelijkheden. Het inzetten van digitale tools kan een meerwaarde vormen binnen het talenonderwijs. Technologie kan bijdragen tot het verruimen van het talenaanbod, het kan drempels vervagen en nieuwe kansen bieden. Heb jij in deze context een project of een initiatief opgezet? Aarzel dan niet en meld je aan voor het Europees Talenlabel 2022.

Je vindt alle info in de oproep 2022.

Wil je meedingen naar het Europees Talenlabel? Dien je aanvraag dan in via het online formulier. De deadline voor aanvragen is 16 oktober 2022.

Vragen? Contacteer: Lotte Bovijn

Europese prioriteiten voor het Europees Talenlabel

Iedere twee jaar bepaalt de Europese Commissie Europese prioriteiten voor het Europees Talenlabel. Hier vind je de prioriteiten voor 2021 – 2022 terug.

Het Europees Talenlabel 2020: dit zijn de winnaars

In 2020 was het thema: ‘Taaldiversiteit omarmen en ondersteunen’.

Deze drie organisaties krijgen het Europees Talenlabel 2020. Zij ontvangen het officiële certificaat, een trofee, en een geldprijs en mogen één jaar gebruik maken van het Europees Talenlabel 2020:

  • 1ste prijs: Femma vzw

Titel: Salto! Maak de sprong tussen je thuistaal en de taal van de school!

Salto is een wekelijkse & ludieke buitenschoolse activiteit voor ouders die de schooltaal weinig of niet spreken, samen met hun kinderen (6-8jaar). Het doel is de ouders te empoweren, hun moedertaal te valoriseren en hen te helpen bij de schoolbegeleiding van hun kinderen. Dit kan perfect in de thuistaal! Kinderen met een stevige basis thuistaal, (uitgebreide woordenschat) leren gemakkelijker een tweede taal.

Het SALTO-uurtje bestaat uit 2 delen:

een educatief groepsspel (bijv. bingo) per thuistaalgroepje, gevolgd door hetzelfde groepsspel in de schooltaal, waarbij iedereen samenkomt onder begeleiding van een NL of FR-talige taalcoördinator. Ouders leren in dit tweede deel dus op laagdrempelige wijze een woordje NL of FR.

Femma vzw krijgt voor dit speelse taalproject ook een geldprijs van €1000.

  • 2de prijs: Onderwijscentrum Gent

Titel: Functioneel meertalig leren in het secundair onderwijs

Met het project ‘Functioneel meertalig leren in het secundair onderwijs’ wou Onderwijscentrum Gent twee hiaten in wat er al bestaat rond meertaligheid in onderwijs opvullen. Enerzijds is er bijzonder veel voorhanden voor het basisonderwijs, maar bestaan er amper materialen rond hoe je meertaligheid actief kunt inzetten in het secundair. Anderzijds is er ook nog maar weinig materiaal rond functioneel meertalig leren, het didactisch benutten van de meertaligheid van leerlingen. Via een lerend netwerk met leraren uit Gentse secundaire scholen werden diverse materialen uitgewerkt: een kijkwijzer voor leraren, een checklist voor beleidsondersteuners en verschillende lesfiches. Alles is verzameld op de website van de stad Gent.

Naast het talenlabel ontvangt het Onderwijscentrum Gent een prijs van €600.

  • 3de prijs: Scholengroep Athena

Titel: Talen(t)

Het project van Athena is als een proces. Lees het als een gefaseerd verhaal, waaraan men via trial & error willen blijven verder schrijven. Hoofddoel van het project is de taalvaardigheid van alle leerlingen versterken. We creëren op de verschillende campussen een positief (school)klimaat voor leerlingen, leerkrachten en ouders door te sensibiliseren aan de hand van bestaande positieve ervaringen/ initiatieven, zoals creatieve workshops rond meertaligheid in beeld, muziek, woord en dans in samenwerking met externe partners (Wilde Westen), het organiseren van een taalcampusdag, het positief in de kijker plaatsen van de moedertalen en het verder ontwikkelen van ons platform ‘Taaltools’. Daarnaast willen we onze bestaande acties rond (talige) diversiteit versterken via de Sprookjesmobiel en initiatieven rond jongerenrechten verder uitbreiden in samenwerking met ‘School 4 Rights’. Vanaf volgend schooljaar zouden we graag de knowhow van de onderwijsambassadeurs van FMDO en andere externe partners willen inschakelen om onze acties verder pedagogisch te ondersteunen.

Scholengroep Athena krijgt verder ook een geldprijs van €300