Home Inspiratie en resultaten Beroepsonderwijs en -opleiding

Beroepsonderwijs en -opleiding

Fraternisation: Schooling in Italy!

Internationalisering staat al jaren hoog op de agenda in het Atheneum GO! Erasmus Zelzate. Door het Erasmus+ project ‘Fraternisation: Schooling in Italy!‘ konden 4 leerkrachten uit de school gedurende 7 dagen op job shadowing naar de verbroederingsgemeente Cesenatico. Met de kennis en praktijkvoorbeelden die ze opdeden slaagden ze erin om een leeromgeving te creëren die inclusief, motiverend en ondersteunend is voor alle studenten.

 

Lees meer

Het ErasDu-project

Connectief  vzw ontwikkelt en leidt projecten die tegemoet komen aan de noden van het arbeidsmarktgerichte onderwijs. Zo ondersteunt de vzw Vlaamse onderwijsinstellingen in de uitbouw en uitvoering van een internationaliseringsbeleid. Dat gebeurt onder meer via het ErasDu-project, waarbij leerlingen uit het technische en beroepsonderwijs en het BuSO een korte individuele werkstage in het buitenland lopen via het Erasmus+ programma.

 

Lees meer

Stage in La Réunion

TechniGO! in Aalst heeft te maken met veel leerlingen die opgroeien in kansarmoede. Bovendien is er een grote ongekwalificeerde uitstroom. Om de leerlingen extra kansen te bieden om hun vakkennis, taalvaardigheid en sociale skills te ontwikkelen, startte de school een Erasmus+ project op. Tijdens een stage naar La Réunion konden leerlingen uit de richtingen hotel en restaurant bijleren in een inspirerende en multiculturele leeromgeving. De leerlingen, hun ouders en de begeleidende leerkrachten kijken positief terug op de buitenlandse stage, en het project wordt dan ook verdergezet.

 

Lees meer

De onderwijsopdracht van Diederik Roelandts (Miniemeninstituut, Leuven) in Italië.

Lees meer

‘The Sustainable Chocolate Chain’ in Ter Groene Poorte Brugge

Lees meer

Sustainable Tourism: training for tomorrow

Lees meer

Synergie tussen wonen en werken (De Wijnpers – Leuven)

Lees meer

Project CRE-ATE brengt docenten van Syntra West naar het buitenland om inspiratie op te doen bij Europese collega’s

Meer weten

Buitenlandse ICT-stage maakt leerlingen zelfzekerder en verruimt hun blik op de wereld

Meer weten

Leerlingen ontwikkelen professionele en sociale vaardigheden tijdens Europese stage

Meer weten

Leerlingen leren zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen tijdens buitenlandse stage

Meer weten

Leerlingen Sint-Franciscusinstituut Melle laaiend enthousiast over stage in Franse zustergemeente

Meer weten

Europese bedrijfsstage voor leerlingen van viio Tongeren is méér dan een werkstage

Meer weten