Home Programma’s en acties Europese Dag van de Talen

Europese Dag van de Talen

Het Vlaamse Europese Dag van de Talen-platform

Sinds 2003 promoot Vlaanderen de Europese Dag van de Talen. Het Europese Dag van de Talen-platform zorgt voor de jaarlijkse invulling. Vanaf 2007 gebeurt dat in samenwerking met Epos.

Wat is het Europese Dag van de Talen-platform ?

Het Europese Dag van de Talen-platform is een samenwerkingsverband dat Vlaanderen wil sensibiliseren om talen te leren en het wil taalverscheidenheid bevorderen in ons landsgedeelte.

Wat kan het Europese Dag van de Talen-platform voor mij (talenleraar, docent, directeur, geïnteresseerd persoon in talen…) betekenen ?

U kan deelnemen aan het tweejaarlijks congres dat het Europese Dag van de Talen-platform in samenwerking met Epos vzw organiseert rond 26 september, de Europese Dag van de Talen. Tijdens dit congres verneemt u meer over toonaangevende trends in het talenonderwijs, u kan er deelnemen aan interactieve workshops, kennismaken met innovatieve ideeën en materialen enz. Het Europese Dag van de Talen-platform organiseert bovendien een tweejaarlijkse wedstrijd rond het leren van talen in het school- en volwassenenonderwijs; hiermee kan u uw aanpak onder de aandacht brengen en samen met uw leerlingen / cursisten prijzen winnen. Verder kan u via de leden het Europese Dag van de Talen-platform uw stem laten horen over het talenonderwijs in Vlaanderen; zij zijn immers een rechtstreekse spreekbuis naar de beleidsmakers. Dankzij de facebook-pagina van het Europese Dag van de Talen-platform kan u deel uitmaken van de ‘community’ van mensen die geïnteresseerd zijn in het talenonderwijs in Vlaanderen; u kan er uw initiatieven bekendmaken, interessante acties ontdekken enz.

Het Vlaamse Europese Dag van de Talen-platform krijgt opnieuw extra wind in de zeilen!

Op 14 februari 2020 ondertekende het Vlaamse Europese Dag van de Talen-platform een nieuw samenwerkingsverband, het zogenaamde “EDT-protocol” met Mr Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, vertegenwoordigd door Mevr Katrien Cerpentier, adjunct-kabinetschef. In dit protocol drukken de ondertekenaars hun engagement uit om:

  • op of rond 26 september de Europese Dag van de Talen te organiseren door middel van reflectie- en vormingsmomenten (een congres of seminarie) en/of initiatieven tot concrete invullingen in scholen, centra, klassen, werkplekken…
  • de Europese Dag van de Talen in Vlaanderen en Brussel op een bredere schaal tot een vast item op de kalender te laten uitgroeien.
  • om informatie te verspreiden, uitwisselingen te stimuleren, het debat aan te moedigen en/of de kwaliteit van het leren van talen (kennen en kunnen) te bevorderen. Elke partner promoot vanuit zijn eigen context en doelstellingen taalcreativiteit en het plezier in het leren van talen.

Vind hier de volledige tekst van het protocol 2020 – 2024.

Enkele foto’s van de ondertekening van dit protocol.

Lees hier de EDT-stellingen en verneem alles over ‘de groei van EDT‘ over de jaren heen door Lut Baeten.

De EDT-awards 2022-2023

Tijdens de Talentop van 19 september 2023 werden de EDT-AWARDS ’22 – ’23 met als thema “Fier op Talen” uitgereikt. We stellen de winnaars en hun project graag aan jullie voor.

1ste plaats: Athena Campus Pottelberg – €1000

Athena Campus Pottelberg is het ganse schooljaar door fier op talen.

Erasmusuitwisselingen, eTwinningprojecten, het jaarlijks vieren van de Europese Dag van de Talen, de dag van de moedertaal, deelname aan verschillende taalwedstrijden, nauwe samenwerking met de bibliotheek, de poëzieweek, … Alle leerlingen worden betrokken. De verschillende campussen van scholengroep Athena richtten samen de werkgroep meertaligheid op waarin wordt nagedacht over hoe meertaligheid positief kan worden ingezet op school- en klasniveau. De slogan luidt dan ook: WE ARE PROUD TO BE MULTILINGUALLY LOUD

Bekijk hier het winnende filmpje.

2de plaats: Tongelsbos BuSO – €600

Deze school bracht 35 leerlingen samen die een andere thuistaal dan het Nederlands hebben en gaf deze leerlingen de kans om hun thuistaal aan elkaar voor te stellen op verschillende manieren:  een dartsspelletje als ijsbreker, elkaar begroeten in de thuistaal, een dialoogje, …

Het mooie aan het project is dat zowel leerlingen van OV3 en OV4, die anders nauwelijks contact hebben met elkaar, nu toch op een fijne manier samengewerkt hebben. De jury vindt het enorm knap dat de leerkrachten enthousiast aan de slag zijn gegaan met een doelgroep waarvoor dit minder vanzelfsprekend is.

Bekijk hier het filmpje.

3de plaats: viio Tongeren – €300

Enthousiasme en meertaligheid zijn de kernwoorden tijdens de gevarieerde talenweek die deze school organiseerde. Koken, zingen, poëzie, raadsels en woordspelen in andere talen komen aan bod. Het karaoke event als afsluiter zorgt voor een gevoel van verbondenheid en samenhorigheid.

Bekijk hier het filmpje.

Publieksprijs: CVO CREO – bon ter waard van €396 geschonken door CNO Antwerpen

Een toiletbezoek in een Italiaans restaurant in Duitsland inspireerde de leerkrachten van CVO CREO tot een wel zeer ludieke actie. Zinnen in allerlei talen werden in de toiletten opgehangen. Dankzij de QR-code kan de toiletbezoeker de uitspraak beluisteren. Met als slogan “leer jij ook mee op de WC” wordt een toiletbezoek plots veel leuker.

Bekijk hier het filmpje.

Meertaligheid als troef

Het beheersen van meerdere talen verbindt mensen, opent nieuwe deuren en verruimt je blik op de wereld. In het kader van de Europese Dag van de Talen gingen we op zoek naar mensen die de meerwaarde van meertaligheid aan den lijve ondervinden. Die vreemde talen nodig hebben in hun job of om hun passie te beoefenen, die het leren van vreemde talen zien als persoonlijke verrijking. We hopen dat al deze getuigenissen ook voor jou een inspiratiebron kunnen zijn.

Getuigenissen

Ervaar jij meertaligheid als troef? Speelt meertaligheid een belangrijke rol in je werkomgeving of vrije tijd? Ben je trots op je talenkennis en wil je dit gevoel delen? Aarzel dan niet en bezorg je getuigenis. Zowel individuen als groepen kunnen een bijdrage leveren.

Doe je getuigenis via dit online formulier
Doe je verhaal

De leden van het EDT-platform

 

Wie is er lid van het Europese Dag van de Talen-platform ?

De leden zijn organisaties die nauw verbonden zijn met het leren van talen; ze zijn gevestigd in Vlaanderen en/of Brussel.

Dit zijn:

 

Op 16 november 2021 werd Prof. dr. Eric Caers voorzitter van het Europese Dag van de Talen-platform. Hij is universitair docent Engels en Duits aan de Universiteit Hasselt, waar hij voornamelijk Zakelijk Engels doceert aan studenten Bedrijfseconomische Wetenschappen. Als communicatietrainer voor VLIR-UOS verleent hij sinds 2015 zijn medewerking aan tal van internationale projecten. Zijn onderzoeksinteresses omvatten discoursanalyse, Amerika- en Engelandkunde. Naast een reeks publicaties over het gebruik van politieke metaforen in de geschreven pers, werkte hij mee aan vakdidactische handboeken zakelijke communicatie. In zijn vrije tijd leert hij Frans, Italiaans en Spaans, en geniet hij van opera.

Vragen?

lotte.bovijn@epos-vlaanderen.be

Schrijf je in voor de EDT-Nieuwsbrief

Het EDT-Platform brengt nu ook geregeld een nieuwsbrief uit:

 

Schrijf je in voor de EDT-nieuwsbrief