Erasmus Belgica

Erasmus Belgica
Mobiliteit binnen België voor studenten (studeren en stages)

In Europa heeft het Erasmus-programma een vaste plaats verworven en is het een standaard geworden voor onder andere studentenmobiliteit. Door de vrij unieke situatie van drie taal- en cultuurgemeenschappen in België is het voor studenten uit Belgische hogeronderwijsinstellingen mogelijk om binnen de landsgrenzen een enigszins vergelijkbare ervaring op te doen. De eerste uitwisselingen binnen Erasmus Belgica zijn van start gegaan in het academiejaar 2004/2005.

Er is jaarlijks een gesloten call. Gelieve uw aanvraag zowel per post (gedateerd en ondertekend) als per mail op te sturen.

Doelstellingen

 • Aan studenten van instellingen uit het hoger onderwijs (universitair en niet-universitair) de mogelijkheid bieden om een deel van hun opleiding in een erkende instelling van een andere gemeenschap te volgen of om een stage te doen
 • Aan deze studenten de gelegenheid bieden om een taal- en cultuurbad te nemen in een andere gemeenschap
 • Aan de studenten de mogelijkheid te bieden om zich aan te passen aan een andere omgeving, een andere levensstijl, een andere mentaliteit

Voorwaarden tot deelname voor instellingen

 • Over een geldig Erasmus Charter beschikken van de Europese Unie
 • Bilaterale akkoorden sluiten met de partnerinstelling(en) uit de andere gemeenschap
 • Geen inschrijvings- of examengelden vragen aan inkomende Erasmus Belgica studenten
 • Academische erkenning geven aan de eigen studenten die een studie- of stageperiode hebben gedaan in een andere gemeenschap

Voorwaarden tot deelname voor studenten

 • Ingeschreven zijn in een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs
 • Een studie- of stageperiode van minimum 2 (voor stages) à 3 (voor studies) en maximum 12 maanden doen in een andere gemeenschap
 • Geslaagd zijn in het eerste jaar van de opleiding

Beursbedragen

 • Een forfait van 100 euro voor elke student(e) die geselecteerd wordt door zijn/haar thuisinstelling
 • Een maandelijkse beurs van 100 euro voor elke student(e) die kan bewijzen dat hij/zij specifieke verblijfskosten heeft voor de duur van zijn/haar verblijf in de andere gemeenschap