ma 6 november 2017

Projectopzetformulieren voor KA1 en KA2

Deze formulieren zijn ontwikkeld om u te helpen uw projectideeën te structureren, zodat Epos u hierop feedback kan geven per mail, telefonisch of tijdens een counselinggesprek. Het is de bedoeling dat u uw project doordenkt en de uitvoerbaarheid en haalbaarheid ervan toetst.

We vragen u vriendelijk het formulier door te nemen en in te vullen voordat u advies vraagt over uw projectconcept. Bij het geven van advies gaan we ervan uit dat u op de hoogte bent van de subsidiemogelijkheden en voorwaarden, te vinden via onze website www.epos-vlaanderen.be

OPGELET!

Dit formulier komt niet in de plaats van het aanvraagformulier dat u in moet vullen als u een aanvraag zou indienen en wordt niet meegenomen in de beoordeling van uw uiteindelijke aanvraag. Deze counseling is ondersteunend en adviserend. Epos garandeert hiermee niet dat uw project finaal wordt goedgekeurd.

De deadline voor het insturen van een KA1-projectopzet is 15 december 2017.

De deadline voor het insturen van een KA2-projectopzet is 2 februari 2018.

U vindt de projectopzetformulieren in bijlage.

Bijlagen