2024 Erasmus+ schrijfsessie samenwerkingspartnerschappen (KA220) in de domeinen beroepsonderwijs en -opleiding, hoger onderwijs, schoolonderwijs en volwasseneneducatie