Home Projectaanvraag Intercommunautaire uitwisseling

Intercommunautaire uitwisseling

Op 27 mei 2009 ondertekenden de ministers, bevoegd voor het hoger onderwijs in de drie gemeenschappen, een akkoord waarin ze hun wil uitdrukten om de bestaande samenwerking op het vlak van onderwijs en vorming van leerkrachten te structureren en te versterken.

Om deze doelstelling te realiseren hebben ze het Intercommunautaire uitwisselingsprogramma voor toekomstige leerkrachten opgestart. Via dat programma kunnen studenten van het tweede en derde jaar van hun bacheloropleiding onderwijsactiviteiten voor minimaal 5 studiepunten volgen in een partnerhogeschool van een andere gemeenschap.

Er is jaarlijks een gesloten call. Alle instellingen Hoger Onderwijs die een lerarenopleiding aanbieden worden daarover rechtstreeks gecontacteerd.

Wie kan deelnemen?

  • Tweede- en derdejaarsstudenten bachelor secundair onderwijs met Frans in het studiepakket en bachelor lager onderwijs;

Hoe begin je er nu aan?

  • Biedt jouw hogeronderwijsinstelling ook een lerarenopleiding aan? Volg de instructies op de website en dien de aanvraag tijdig in.

Duur en financiering

Duur

De uitwisseling loopt over een aaneengesloten periode van minimaal drie weken. Er is geen maximale periode vastgesteld.

Financiering

Het project voorziet in een financiële tussenkomst voor hogescholen en studenten.

Hogeschool

Elke hogeschool ontvangt een forfaitaire vergoeding voor de begeleiding van eigen studenten of studenten uit de partnerhogescho(o)len.

Dit bedrag is vastgesteld als volgt:

  • Van 0 tot 5 studenten (in en uit): 250 EURO/hogeschool;
  • Meer dan 5 studenten: 500 EURO/hogeschool.

 

Studenten

De mobiliteitsbeurs bedraagt:

Aaneengesloten stageperiode Bedrag
3 of 4 weken 200 EURO
5 weken 250 EURO
6 weken 300 EURO
7 weken 350 EURO
8 weken 400 EURO
9 weken 450 EURO
10 weken of meer 500 EURO