Save the date

Europass-Vlaanderen stelt de European Digital Credentials for Learning voor op 26 april 2022.

Wat?
European Digital Credentials for Learning zijn digitale diploma’s en certificaten die worden uitgereikt in een Europees-breed standaard formaat en met een unieke eSeal worden ondertekend. Ze hebben dezelfde wettelijke geldigheid als papieren diploma’s en certificaten, zijn makkelijk te verifiëren op hun authenticiteit en worden erkend binnen de Europese Onderwijsruimte.

Voordelen?
1) je kan je diploma nooit verliezen,
2) makkelijk digitaal te bewaren,
3) makkelijk te delen met toekomstige werkgevers en onderwijsinstellingen,
4) juridisch gelijkwaardig aan papieren versie,
5) administratieve vereenvoudiging,
6) veilig en fraudebestendig,
7) in de gehele Europese Onderwijsruimte kan je diploma gedeeld, gelezen en geverifieerd worden.

Voor wie?
Voor onderwijsinstellingen en organisaties die graag willen inzetten op het uitreiken van digitale leerbewijzen die herkend worden in de gehele Europese Onderwijsruimte.

Waar?
Brussel

Hier vind je meer informatie.