Het aantal aanvragen van kleinschalige partnerschappen (KA210) voor de tweede ronde van 2021 zijn bekend. Het zijn er 19 in totaal:

  • 9 voor het Schoolonderwijs
  • 4 voor het Beroepsonderwijs en -opleiding (VET)
  • 6 voor de Volwasseneneducatie