Aanvraagformulier Erasmus+ contactseminarie “Digital learning for adult learners”

"*" geeft vereiste velden aan

Organisatie

Contactpersoon

Contactpersoon is ook deelnemer*

Deelnemer

Argumentatie en motivatie

Heeft je organisatie ervaring in internationale projecten ? Zo ja, welke ? Vermeld, indien van toepassing, de Europese/Vlaamse programma’s waarvan je subsidies ontving.
Omschrijf bondig de ideeën van je organisatie voor de toekomstige samenwerking die je tijdens het contactseminarie wil voo(Omsrstellen (doelstellingen, thema, activiteiten).
Hoe sluiten deze ideeën aan bij de doelstellingen van ERASMUS+ voor het domein waarop de activiteit zich richt?
Hoe sluiten deze ideeën aan bij de reguliere werking van je organisatie? Waarom zijn ze voor je organisatie belangrijk? En waarom wil je ze in een Europese context realiseren in plaats van in een louter nationale?
Toon aan dat er voldoende draagkracht in je organisatie is om een Europees project uit te voeren.
Wat is de motivatie om deze deelnemer af te vaardigen? (Denk aan: taalcompetenties, kennis van het thema, functie binnen de organisatie, inzicht in projectwerking, …)

Handtekening

Max. bestandsgrootte: 256 MB.
Voorwaarden*