Aanvraagformulier Europees Talenlabel

De deadline is verstreken.

Materiaal kan ook per mail bezorgd worden aan Lotte Bovijn.

Heb je materialen die je ter illustratie wil toevoegen, maar die je niet digitaal kunt versturen? Stuur die dan per post naar ons toe. Enkel materiaal verzonden voor het verstrijken van de deadline komt in aanmerking.

Epos vzw

t.a.v. Lotte Bovijn

Hendrik Consciencegebouw 3B

Koning Albert II-Laan 15

1210 Brussel