Aanvraagformulier voor nieuwe kandidaat-experten najaar 2024

 • Persoonlijke gegevens

  (Enkel personeelsleden die werken voor een departement of agentschap van de Vlaamse Overheid)
  U kunt als expert optreden als natuurlijk persoon of namens een rechtspersoon (bedrijf).
 • Financiële gegevens

 • Werkervaring

  Beschrijf maximum drie werkervaringen die relevant zijn voor deze sollicitatie. U kunt hierbij denken aan betaald werk, vrijwilligerswerk, stages, leercontracten, freelancen en andere activiteiten.
 • Huidige of laatste werkgever

 • Geef naam en adres van uw huidige of laatste werkgever
 • Vorige werkervaring 1

 • Geef naam en adres van uw huidige of laatste werkgever.
 • Vorige werkervaring 2

 • Geef naam en adres van de wekgever.
 • Onderwijs en opleiding

 • Talenkennis

  In 2001 ontwikkelde de Raad van Europa het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK, of CEFR in het Engels). Het ERK is een instrument om de kennis van een vreemde taal te toetsen. De niveaus gaan van A1 (beginner) tot C2 (bijna moedertaalspreker). Geef aan wat uw kennis is van het Nederlands, Engels, Frans en Duits. Gebruik hiervoor het Europees Referentiekader.
 • Nederlands

 • Engels

 • Frans

 • Duits

 • Specifieke kennis, ervaring en vaardigheden

 • Persoonlijke voorkeuren

  Geef aan welke soort beoordelingen je verkiest. Je kan ook beide kiezen.
 • Topics

  Geef maximum vijf topics die het best aansluiten bij uw expertise.
  Kies 1 topic uit de keuzelijst
  Kies 1 topic uit de keuzelijst
  Kies 1 topic uit de keuzelijst
  Kies 1 topic uit de keuzelijst
  Kies 1 topic uit de keuzelijst
 • Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  U mag uw curriculum vitae toevoegen als aanvulling op de informatie die u verstrekt heeft in het formulier.