Aanvraagformulier Vlaams-Nederlandse conferentie

  Antwerpen, 5 & 6 oktober 2022 

Thema: De Inclusieve Klas.

Inclusie en diversiteit in de klas in grootstedelijke context. 

Indienen uiterlijk op donderdag 15 september 2022